Sociálna poisťovňa sa ešte v polovici augusta pochválila tým, že jej Elektronický účet poistenca má nove funkcionality. Do portfólia tak po elektronickej práceneschopnosti (ePN) pribudli ďalšie služby, ktoré majú podľa poisťovne uľahčiť život klientom pri príprave na dôchodok, rodičovskom dôchodku a pri dávke v nezamestnanosti. Samotný účet má byť podľa poisťovne alternatívou návštevy pobočky, telefonátov či emailov. Elektronický účet poistenca je pritom zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

„Po zadefinovaní najčastejšie sa opakujúcich životných udalostí ako napríklad práceneschopnosť či dôchodkové konanie dnes občanom ponúkame ďalší veľký balík nových funkcionalít v online prostredí elektronického účtu poistenca. Odstránenie bariér v získavaní potrebných informácií je užitočné pre obe strany – pre občanov i Sociálnu poisťovňu,“ tvrdí štátny tajomník ministerstva práce Juraj Káčer. „Poistenci tak v ďalších životných situáciách nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď, v pohodlí domova zistia, čo potrebujú,“ tvrdí poisťovňa.

Portál Finsider v praxi vyskúšal, aké funkcie elektronický účet poistenca vlastne ponúka a čo všetko si môžu ľudia vybaviť bez toho, aby navštevovali pobočku alebo kontaktovali Sociálnu poisťovňu.

Elektronický účet poistenca? Hlavne informácie

Keď už má niekto elektronický účet poistenca aktivovaný, môže sa doň prihlasovať tromi spôsobmi. Prvým je použitie prihlasovacieho mena a hesla, druhou možnosťou je prihlásenie pomocou elektronického občianskeho preukazu s čipom a treťou pomocou Grid karty. Po prihlásení webová stránka používateľovi ponúkne v bočnej lište päť kategórií, ktoré sa týkajú sociálneho poistenia. Okrem toho môže každý využiť aj lištu pomoci, ktorá by mu mala pomôcť pri ťažkostiach s používaním účtu.

V skutočnosti väčšina možností slúži len pre informatívne účely. Hneď prvá ponuka je prehľad výberu poistného. Používateľ si môže cez individuálny účet zvoliť, ktoré roky platenia poistenia v nezamestnanosti a dôchodkového či nemocenského poistenia chce skontrolovať. V ostatných položkách je na výber prehľad poistenia, ktoré platil štát, prehľad platcov poistného, ďalej obdobia, kedy sa poistné pri určitých situáciách vôbec neplatilo, a nakoniec obdobia, kedy bolo platenie odvodov prerušené. Ani v jednej z týchto položiek si používateľ nemôže vybaviť žiadnu agendu. Účet mu dovolí prehľady len vytlačiť.

Ďalšia položka je dôchodkové poistenie, ktoré má dve podskupiny. Opäť je v ňom len prehľad, kde si penzista môže skontrolovať vyplatené dôchodkové dávky. Opäť si to môže len pozrieť alebo vytlačiť.

Elektronický účet poistenca
Elektronický účet poistenca má nove funkcionality (Foto Finsider: Miroslav Homola/elektronický účet poistenca)

Druhou podskupinou je rodičovský bonus. V tomto prípade ide o jedinú položku, v rámci ktorej je možné si aktívne vybaviť agendu poistenia. Užívateľ má možnosť podať alebo zmeniť vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok. To znamená, že môže zamedziť vyplácaniu rodičovského dôchodku jednému alebo obom svojim rodičom. Okrem toho je možné podať vyhlásenie, aby bol priznaný rodičovský dôchodok náhradným rodičom. Penzisti si môžu v tejto kategórii skontrolovať zoznam detí zohľadnených pre nárok na ich rodičovský dôchodok.

Ďalšie tri položky sa venujú nemocenskému poisteniu, poisteniu v nezamestnanosti a druhému pilieru. Opäť ide len o prehľady, v ktorých si môže používateľ skontolovať ePN, vyplatené nemocenské dávky či žiadosti a dávky v prípade poistenia v nezamestnanosti. Pri druhom pilieri účet ponúka výpis z registra zmlúv s dôchodkovou spoločnosťou, cez ktorú si používateľ sporí na penziu. Užívateľ si môže výpis vytlačiť alebo pozrieť.

Jednoduchšia príprava na dôchodok, tvrdí poisťovňa

Človek, ktorý má viac ako 45 rokov a nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, má v účte ešte jednu sekciu navyše. Ide o prípravu na dôchodok. Nie je to priama žiadosť o dôchodok cez účet, ale iba príprava na jeho podanie. Používateľovi sú k dispozícii opäť prehľady či informácie o dôchodkovom poistení. Podľa poisťovne sekcia ponúka informáciu o neevidovanom období, v ktorých podľa evidencie Sociálnej poisťovne dôchodkové poistenie netrvalo.

Ďalej je tam prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch. Budúci penzista tam nájde aj prehľad zamestnávateľov, u ktorých poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa klient dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné či dátum vzniku a zániku poistenia.

Poisťovňa v prípade prípravy na dôchodok hovorí o „benefitoch v podobe informácií, ktoré mu pomôžu pripraviť sa na odchod do dôchodku bez kontaktovania pracoviska Sociálnej poisťovne“. Následne si môže zaobstarať potrebné doklady ešte pred spísaním žiadosti o dôchodok, čo podľa poisťovne skráti dôchodkové konanie. Zároveň v účte uvidí, či dosiahol na obdobie poistenia dôchodkového poistenia na predčasný dôchodok za 40 odpracovaných rokov.

„Nová funkcia, Príprava na dôchodok, v praxi znamenala pre Sociálnu poisťovňu okrem prepojenia štyroch informačných systémov tiež zdigitalizovanie údajov o dobách dôchodkového poistenia 1,9 milióna občanov, čo obnášalo prepísanie takmer päť miliónov dokumentov z papierovej do elektronickej podoby,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

Sociálna poisťovňa tiež plánuje do účtu pridať údaje z úrazového poistenia, vrátane žiadosti o úrazové dávky a prehľadu vyplatených úrazových dávok.