Prehľad o platbách a trvaní sociálneho poistenia, péenke, dôchodkovom poistení, druhom pilieri či informácie o nároku na sociálne dávky. Taký je stručný zoznam služieb, ktoré by mal ponúkať elektronický účet poistenca v Sociálnej poisťovni. Ide o modernejšiu verziu pôvodného individuálneho účtu. Užívateľ v ňom zatiaľ získa údaje o svojom sociálnom poistení, ale postupne by mal slúžiť aj na vzájomnú komunikáciu s poisťovňou.

Už v súčasnosti môžu ľudia cez účet získať informácie či tlačivá, ktoré si bez neho vedia zabezpečiť len cez klasickú poštu alebo osobnou návštevou pobočky. K dispozícii sú aj kontaktné formuláre napríklad pre prípad reklamácie. Na rozdiel od pôvodnej verzie účtu ten elektronický obsahuje aj prehľad o práceneschopnosti (PN), ktorú lekár vystavil elektronicky či napríklad stav vybavovania dávky.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko tvrdí, že poisťovňa v dohľadnej dobe pripravuje aj službu, ktorá pomôže občanom pripraviť sa na dôchodok. Na základe nej si napríklad zistia, ktoré informácie o nich poisťovňa eviduje a ktoré naopak chýbajú. Tie budú môcť poistenci potom doplniť pred spísaním žiadosti o penziu.

Keďže si môžu ľudia elektronický účet poistenca zriadiť aj s občianskym preukazom, portál Finsider to vyskúšal v praxi a pripravil návod, ako v tomto prípade postupovať.

Občiansky preukaz nestačí

„Klienti, ktorí používajú elektronický občiansky preukaz (eID) si prístup vybavia kompletne elektronicky po vyplnení a odoslaní formuláru cez www.slovensko.sk prostredníctvom eSchránky,“ sľubuje na svojej webovej stránke Sociálna poisťovňa. Nič konkrétnejšie o zriadení účtu poisťovňa neuvádza. Odkazy ľudí nasmerujú len na hlavnú stránku portálu verejnej správy alebo si môžu stiahnuť žiadosť priamo zo stránky.

V skutočnosti na vybavenie nestačí len elektronický občiansky preukaz, ale žiadateľ potrebuje aj čítačku a aplikácie na prihlásenie. Problémy s prihlásením môžu mať ľudia, ktorým vydali občiansky preukaz do júna 2021. Platnosť certifikátov na elektronické podpisovanie pri týchto preukazoch totiž vypršala na konci vlaňajška. Ak si teda niekto s takto starým preukazom chce vybaviť účet v Sociálnej poisťovni elektronicky, alebo ho využívať na inú elektronickú komunikáciu a podpisovanie, musí požiadať o nový občiansky preukaz na okresnom policajnom úrade. Štandardné vydanie preukazu stojí 4,50 eura a trvá to zhruba 30 dní.

Pri aktivácii certifikátov pri vyzdvihnutí nového preukazu si treba pripraviť aj kódy, ktoré budú slúžiť na prihlasovanie. Každý si kódy určí podľa seba. Ide o šesťmiestny bezpečnostný osobný kód (BOK), šesťmiestny kvalifikovaný elektronický podpis PIN (KEP PIN) a osemmiestny kvalifikovaný elektronický podpis PUK (KEP PUK). K tomu bude potrebná aj takzvaná čítačka kariet. Na úrade o ňu ľudia môžu žiadať, štát ju poskytuje zadarmo.

Elektronický účet poistenca
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky/Facebook

Po celom procese je ešte potrebné stiahnuť si do počítača takzvané párovacie aplikácie. Sú k dispozícii priamo na stránke Slovensko.sk, ktorá podľa operačného systému vygeneruje odkazy na stiahnutie potrebných aplikácií. Ide o ovládač k čítačke čipových kariet, aplikáciu pre prihlasovanie cez eID a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis. Po inštalácii by mala aplikácia používateľa požiadať o zadanie kódu BOK. Zároveň treba mať k počítaču pripojenú čítačku spolu s občianskym preukazom.

Posledným krokom je aktivácia elektronickej schránky cez portál Slovensko.sk. Pre prihlásenie je potrebné mať stále pripojenú čítačku aj s občianskym preukazom a zadať BOK a ZEP PIN. Potom už len aktivovať schránku cez tlačidlo v pravom hornom rohu.

Ako si aktivovať elektronický účet poistenca

Následne sa poistenec môže prihlásiť na portál verejnej správy. Ten potom na hlavnej stránke ponúka rôzne kategórie elektronických služieb. Aj napriek tomu, že účet si môžu zriadiť napríklad aj živnostníci, žiadosť sa ukrýva v sekcii zamestnania. Samotná žiadosť je potom v kategórii sociálneho poistenia pod označením „Podávanie žiadosti o zriadenie/zrušenie prístupu pre elektronickú službu Elektronický účet poistenca“.

Po presmerovaní treba kliknúť na tlačidlo, ktoré žiadateľa presmeruje priamo na formulár žiadosti. V ňom by malo byť už automaticky vyplnené, že adresátom je Sociálna poisťovňa. Rovnako by mal byť automaticky uvedený aj predmet žiadosti. Prvá strana ešte obsahuje aj značky prijímateľa a odosielateľa, ktoré netreba vypĺňať. Na konci už potom treba len označiť, či poistenec podáva žiadosť o zrušenie alebo zriadenie pre elektronický účet poistenca.

V ďalšom kroku bude formulár od žiadateľa chcieť jeho identifikačné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia. Po vyplnení rodného čísla sa dátum narodenia vyplní automaticky. Formulár pokračuje žiadosťou o uvedenie kontaktných údajov. Žiadateľ musí uviesť štát, obec, ulicu a číslo, či poštové smerovacie číslo. Okrem toho sa vypĺňa aj emailová adresa či telefónne číslo, ktoré je ale nepovinné.

Nasledujúcim krokom je stanovenie bezpečnostnej otázky a odpovede. Tie môžu v budúcnosti slúžiť na identifikáciu poistenca, ak si nebude napríklad pamätať svoje heslo. Otázka aj odpoveď by mali byť formulované tak, aby si ich žiadateľ zapamätal. Na ďalšej strane si ešte treba vybrať pobočku poisťovne podľa miesta trvalého bydliska.

Celý proces aktivácie sa končí zhrnutím žiadosti. Poisťovňa dáva žiadateľovi aj možnosť vybrať si, ako si elektronický účet poistenca aktivuje. Prvou možnosťou je meno, heslo a aplikácia. Tou druhou je aktivácia cez elektronický občiansky preukaz. Vo formulári treba potvrdiť aj súhlas s podmienkami prístupu k elektronickej službe. Posledným krokom je elektronický podpis dokumentu cez tlačidlo na konci formuláru. Pri podpisovaní dokumentu bude poistenec potrebovať svoj BOK kód a KEP PIN.

Po podpise je potrebné celý formulár odoslať. Do schránky potom príde potvrdenie o odoslaní podania a následne doručenka potvrdzujúca doručenie správy. V prípade, že doručenka nepríde do 24 hodín, treba sa obrátiť na infolinku portálu verejnej správy. Keď bude elektronický účet poistenca aktivovaný, klient sa tam prihlási metódou, ktorú si vybral pri žiadosti. Buď cez heslo a mobilnú aplikáciu, alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.