Ľudia, ktorým vydali elektronický občiansky preukaz (eID) do vlaňajšieho júna, môžu byť v budúcom roku nemilo prekvapení. Budú mať totiž problém používať svoj kvalifikovaný elektronický podpis pri komunikácii so štátom. Platnosť týchto certifikátov im vyprší na konci tohto roka. To v praxi znamená, že musia požiadať o nový občiansky preukaz. Dôvodom je koniec platnosti bezpečnostnej certifikácie čipu, ktorý je v občianskych preukazoch osadený.

Podľa ministerstva vnútra ide o celkovo 480-tisíc ľudí. Elektronické podpisovanie ale reálne využíva asi osem percent z nich. Používatelia certifikátov k e-podpisu budú podľa rezortu včas upozornení na potrebu výmeny občianskeho preukazu. Na jeseň by mala prebiehať aj informačná kampaň, ktorej cieľovou skupinou budú hlavne aktívni používatelia e-podpisu. Rezort na to využije najmä elektronickú cestu informovania prostredníctvom e-schránok.

Platforma Slovensko.Digital ale tým, ktorých sa nutnosť výmeny týka, odporúča, aby o nový občiansky preukaz požiadali v dostatočnom predstihu. „Je totiž pravdepodobné, že na konci roka vznikne kvôli tejto situácii ťažko zvládnuteľný dopyt, ba priam až nával. Za pol roka sa vydá spolu asi 250-tisíc občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok,“ tvrdí platforma.

Pre tých, ktorí občiansky preukaz nevyužívajú na komunikáciu so štátom alebo podpisovanie dokumentov, sa podľa rezortu vnútra nič nemení. „Certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov. Slúžia predovšetkým na preukazovanie totožnosti, štátneho občianstva SR a ďalších údajov na nich uvedených,“ dodalo ministerstvo vnútra.

Žiadosť o občiansky preukaz len osobne

O nový občiansky preukaz ale nie je možné požiadať elektronickou cestou, keďže jeho výmena z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená. Požiadať musí každý osobne na okresnom policajnom úrade v oddelení dokladov. Nezáleží ani na tom, či má žiadateľ v danom okrese trvalé bydlisko. Môže to urobiť v okrese, v ktorom sa práve nachádza. Vydanie preukazu stojí 4,50 eura a trvá to spravidla 30 dní. Za príplatok 20 eur je možné ho mať už do dvoch dní.

Keď potom žiadateľ dostane občiansky preukaz s novým čipom, zamestnanci na okresnom úrade mu ešte musia aktivovať certifikáty. Pred návštevou si ale treba pripraviť tri kódy, ktoré budú slúžiť na prihlásenie a chránia údaje na eID. Každý si kódy určí podľa seba. Ide o šesťmiestny bezpečnostný osobný kód (BOK), šesťmiestny kvalifikovaný elektronický podpis PIN (KEP PIN) a osemmiestny kvalifikovaný elektronický podpis PUK (KEP PUK).

Zamestnanec úradu nahrá vymyslené kódy do systému. Kto ešte nemá takzvanú čítačku kariet, musí o ňu osobne žiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Spravidla ju môže dostať pri nahrávaní kódov. Čítačka a celý proces s nahrávaním kódov sú zadarmo.

Na komunikáciu sú potrebné aplikácie

Každý, kto chce so štátom a úradmi komunikovať cez elektronický občiansky preukaz, musí mať na to aj potrebné nástroje. Keď získa občiansky preukaz s čipom, potrebné certifikáty a čítačku, musí si ešte do svojho počítača stiahnuť takzvané párovacie aplikácie. Sú k dispozícii priamo na stránke Slovensko.sk, ktorá podľa operačného systému počítača automaticky vygeneruje odkazy na stiahnutie potrebných aplikácií.

Celkovo by mali byť tri. Ide o ovládač k čítačke čipových kariet, aplikáciu pre prihlasovanie cez eID a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis. Po inštalácii by mala aplikácia používateľa požiadať o zadanie kódu BOK. Zároveň treba mať k počítaču pripojenú čítačku spolu s občianskym preukazom. Pripojenie čítačky je cez klasický USB port.

Posledným krokom je aktivácia elektronickej schránky cez portál Slovensko.sk. Pre prihlásenie je potrebné mať stále pripojenú čítačku aj s občianskym preukazom a zadať BOK a ZEP PIN. Potom už len aktivovať schránku pomocou tlačidla, ktoré je v pravom hornom rohu a na túto akciu vyzýva.

Na čo sa v súčasnosti používa eID:

  • Prihlásenie sa (autentifikácia) cez internet k webu alebo portálu úradu, prihlásenie sa do elektronickej schránky a potvrdenie prijatia správy v schránke. Pri tom je potrebné zadať bezpečnostný osobný kód BOK. Táto funkcia bude štandardne použiteľná pre všetky eID aj v roku 2023.
  • Vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (autorizácia) na podaní, ktoré občan zasiela úradu. Občan si pri vydávaní eID môže zvoliť, či jeho občiansky preukaz bude túto funkciu podporovať. Na vytvorenie podpisu je potrebné použiť špeciálnu aplikáciu a zadať nielen BOK, ale aj ďalší bezpečnostný kód – KEP PIN. Táto funkcia nebude od 1. januára 2023 použiteľná pre staršie eID.

Zdroj: Slovensko.Digital

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: