Prvý občiansky preukaz je zároveň prvým krokom k dospelosti. Môžu si ho totiž vybaviť len deti, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku a zároveň majú trvalý pobyt na Slovensku. Ak niekto spĺňa tieto dve podmienky, legislatíva mu ukladá povinnosť vybaviť si svoj prvý občiansky preukaz.


Žiadosť treba podať na ktoromkoľvek policajnom oddelení dokladov, prípadne na jednom z veľvyslanectiev v zahraničí. Mladí ľudia sa musia pripraviť na to, že na oddelení ich musí zamestnanec úradu odfotiť, na doklad totožnosti sa bude aj podpisovať a tiež vymyslieť si bezpečnostný osobný kód (BOK).

Deti mladšie ako 15 rokov by už mali automaticky dostávať takzvaný občiansky preukaz bez tváre. Od začiatku tohto roka sa prideľuje pri narodení dieťaťa, pri udelení štátneho občianstva osobe do 15 rokov a pri prihlásení sa osoby do 15 rokov na trvalý pobyt na Slovensku.

Postup na prvý občiansky preukaz

  • Pri žiadosti sa predkladá rodný list alebo iný doklad, kde je uvedené rodné číslo (originálny doklad, osvedčený odpis alebo osvedčená kópia).
  • Predkladajú sa aj potvrdenie o pobyte, doklad potvrdzujúci štátne občianstvo, rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a podobne.
  • Pri prvom vybavovaní občianskeho preukazu je najdôležitejší najmä rodný list. Keď si niekto ide vybavovať občiansky preukaz napríklad pre zmenu údajov, musí na oddelenie dokladov doniesť aj skôr vydaný preukaz.

Žiadať o prvý občiansky preukaz môžu deti podať najskôr 30 dní pred dovŕšením 15 rokov veku. Jeho vydanie potom štandardne trvá maximálne 30 dní. V tomto prípade sa za vydanie nič neplatí. Za normálnych okolností si každý musí prísť po prvý občiansky preukaz na oddelenie. Doručenie poštou stojí tri eurá. Ak ho chce niekto mať vydaný do dvoch dní, musí si za to priplatiť 20 eur.

Prvý občiansky preukaz si môže prevziať priamo žiadateľ. Ak ale ešte nemá 15 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, musí to za neho urobiť rodič, poručník, opatrovník a podobne. Prevziať tento doklad ale môže aj rodič, prarodič, súrodenec, manželka a podobne na základe predloženého dokladu totožnosti alebo niekto iný, koho na to splnomocnia.

Poplatky za doklady:

  • Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov – 7 eur.
  • Vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia – 9 eur.
  • Vydanie klasického občianskeho preukazu z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia – 25 eur.
  • Vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu nahláseného odcudzenia – 7 eur.
  • Vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch dní – 20 eur + základný poplatok.
  • Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenska – 4 eurá + základný poplatok.
Prvý občiansky preukaz
O prvý občiansky preukaz môže žiadať osoba strašia ako 15 rokov veku. (Ilustračné foto: Unsplash)

Ako si vybaviť občiansky preukaz s čipom

Často sa tiež stáva, že už niekto občiansky preukaz má, ale bez čipu. Ak chce získať občiansky s čipom, môže oň osobne na okresnom policajnom úrade v oddelení dokladov. Môže to urobiť v okrese, v ktorom sa práve nachádza. Vydanie preukazu stojí 4,50 eura a trvá to spravidla 30 dní. Za príplatok 20 eur je možné ho mať už do dvoch dní.

Keď už získal občiansky s čipom, zamestnanci na okresnom úrade im ešte musia aktivovať certifikáty a odovzdať takzvanú čítačku kariet. Opäť to treba vybaviť osobne na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Pred návštevou si ale treba pripraviť tri kódy, ktoré budú slúžiť na prihlásenie a chránia údaje na elektronickom občianskom preukaze s čipom (eID).

Každý si kódy určí podľa seba. Ide o šesťmiestny bezpečnostný osobný kód (BOK), šesťmiestny kvalifikovaný elektronický podpis PIN (KEP PIN) a osemmiestny kvalifikovaný elektronický podpis PUK (KEP PUK). Zamestnanec úradu nahrá vymyslené kódy do systému a žiadateľovi odovzdá čítačku občianskeho preukazu. Tento proces aj čítačka sú zadarmo.

Ak chce niekto eID aj používať, musí si ešte do počítača stiahnuť párovacie aplikácie. Sú k dispozícii priamo na stránke Slovensko.sk, ktorá podľa operačného systému počítača automaticky vygeneruje odkazy na stiahnutie potrebných aplikácií. Ide o ovládač k čítačke čipových kariet, aplikáciu pre prihlasovanie cez eID a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: