Ministerstvo vnútra chce zmeniť občianske preukazy. Po novom by na nich mali byť uložené odtlačky prstov. Ministerstvo o tomto zámere informovalo prostredníctvom predbežnej informácie k novele zákona o občianskych preukazoch.

Ministerstvo sa odvoláva na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb.

„Z uvedeného nariadenia pre členské štáty EÚ vyplýva povinnosť obsahu čipu s dvojitým rozhraním v občianskom preukaze a tým aj splnenie iných požiadaviek na technickú úpravu občianskeho preukazu. Tiež sa určuje povinnosť občana podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov u občana staršieho ako 12 rokov. V súvislosti s uvedeným občan nebude mať možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bez svojej osobnej prítomnosti,“ uviedlo ministerstvo vnútra v predbežnej informácii.

Pripomienkové konanie k novele zákona o občianskych preukazoch by malo začať v septembri tohto roku. Ministerstvo neuvádza, od kedy by mala byť novela účinná.