Daňové priznanie elektronicky? On-line komunikáciu s finančnou správou môže využívať ktokoľvek. Musí sa však registrovať na jej portáli. Upozornila na Finančná správa SR na svojom webovom sídle. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID) alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Ľudia môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom takzvanú dohodu o elektronickom doručovaní.


Finančná správa ročne spracuje vyše 1,2 milióna daňových priznaní k dani z príjmov. Väčšinu z nich, takmer 750-tisíc, podávajú elektronicky fyzické a právnické osoby. Stále je však takmer pol milióna osôb bez povinnej elektronickej komunikácie, ktoré stále podávajú daňové priznanie k dani z príjmov v papierovej forme. Spravidla ide o zamestnancov, ktorí majú aj iný príjem mimo práce a podnikania.

(Inzercia)