Letní brigádnici nemusia platiť preddavok na daň

Letní brigádnici nemusia platiť preddavok na daň

Letní brigádnici nemusia platiť preddavok na daň vo výške 19 percent z odmeny, ktorú za brigádu dostanú, ak si uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Upozornila na to Finančná správa SR. Táto suma je v tomto roku stanovená na 470,54 eura mesačne. Ak si...
Aké je nezdaniteľné minimum na manželku v roku 2024?

Aké je nezdaniteľné minimum na manželku v roku 2024?

Čo je to nezdaniteľné minimum na manželku? Je to nezdaniteľná časť základu dane, ktorá predstavuje sumu oslobodenú od dane. Môže si ju uplatniť daňovník alebo daňovníčka, ktorého alebo ktorej manžel či manželka nedosahujú príjem. Nezdaniteľné minimum na manželku je v...
Keď niekto nezaplatí daň z príjmu, hrozí mu daňová exekúcia

Keď niekto nezaplatí daň z príjmu, hrozí mu daňová exekúcia

Keď niekto zaplatí daň z príjmu v lehote splatnosti, musí počítať s daňovou exekúciou vrátane jej výkonu priamo v teréne, kedy dochádza k odobratiu finančnej hotovosti. Upozornila na to Finančná správa SR. Daniari na vymáhanie daňových nedoplatkov aktívne využíva aj...