Daňové priznanie zamestnanca za rok 2022 krok za krokom

Daňové priznanie zamestnanca za rok 2022 krok za krokom

Zamestnanci, ktorí nepožiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, musia sami podať daňové priznanie. Urobiť tak musia najneskôr do 31. marca, respektíve do tohto termínu môžu daňového úradu oznámiť, že si túto povinnosť chcú odložiť....
Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022

Ako zaplatiť daň z príjmu za rok 2022? Túto otázku si v súčasnosti kladie mnoho ľudí, ktorí sami podávajú daňové priznanie. Dôležité je platbu nielen správne označiť, ale peniaze treba poslať aj na správny účet. Každý daňovník má pritom určený osobitný účet daňovníka,...