Finančná správa začína odo dnes pomáhať daňovníkom s registráciou na daň z pridanej hodnoty. Zatiaľ pôjde o pilotný projekt, ktorý bude fungovať na Daňovom úrade v Bratislave a Daňovom úrade v Prešove.


„Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane vykoná preverenie splnenia podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny kontrolórov. Za týmto účelom môžu daňové subjekty očakávať telefonické alebo e-mailové kontaktovanie pracovníkmi daňového úradu, aby si dohodli osobné stretnutie,“ informovala Finančná správa.

Na osobnom stretnutí zamestnanec Finančnej správy prejde s daňovníkom všetky náležitosti žiadosti. To by malo urýchliť proces registrácie. „Zároveň očakávame, že pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú,“ tvrdí Finančná správa.

(Inzercia)