V oblasti IT má Sociálna poisťovňa technologický dlh. V rozhovore pre Finsider to povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. „Dôchodkovú agendu jednoznačne digitalizovať chceme, no vzhľadom na jej veľkosť, komplexnosť a kľúčové postavenie, istý čas potrvá, kým tento deficit dobehneme. Dôležité však je, že sme začali,“ povedal.


Kedy vás minister práce oslovil s ponukou na post riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP)?

Približne mesiac pred vymenovaním.


Čo ste robili v Sociálnej poisťovni predtým, než ste sa stali jej riaditeľom?

Riaditeľa sekcie informatiky, čiže som bol zodpovedný najmä za digitálnu transformáciu Sociálnej poisťovne. Rád by som zdôraznil, že súčasná stratégia Sociálnej poisťovne na najbližšie roky, na ktorej som sa podieľal, je zameraná na rozvoj digitalizácie našich služieb. Preto považujem za výhodu, že na vedúcej pozícii môžem využiť svoje znalosti z IT prostredia a zároveň z procesov poisťovne. Okrem toho by som rád pripomenul, že v rámci rozvoja služieb sa nezameriavame len na digitalizáciu. Myslíme tiež na tých, ktorí s touto oblasťou nemajú dostatočné skúsenosti, je to pre nich komplikované. Preto pre nich stále zlepšujeme aj služby v našich pobočkách a vysunutých pracoviskách.

Dostali ste na konci minulého roka už ako riaditeľ aj finančné odmeny?

Je to veľmi čerstvé, keďže odmenu za vlaňajšok  mi  schválila vláda len včera (25. január). Takže odpoveď je áno. 

Aké sú v súčasnosti najväčšie problémy Sociálnej poisťovne?

Nehovorme o problémoch, ale o výzvach. A tie sú pre nás pozitívnou príležitosťou posúvať veci dopredu a myslím, že sa nám to krok po kroku darí. Predtým sa v oblasti IT postupovalo, ako ja to nazývam, systémom veľkého tresku. Čiže rozhodlo sa o realizácii veľkého náročného projektu bez predchádzajúcich postupných krokov. Následne sa prekážky dostavili už v úvodných fázach a takéto projekty sa potom neudiali. Čelíme tak zaostalosti IT vybavenia na pobočkách, ale aj na ústredí, máme rôzne úrovne hardvéru, aplikácií, využívame desiatky systémov. Technologický dlh je v priemere desať rokov a 15 rokov pri aplikáciách. Najstarší nosný systém je ešte z 90. rokov. Systematicky pracujeme na rozvoji, ale tento deficit nie je možné dobehnúť za niekoľko mesiacov. Avšak začali sme a je to naša priorita.

Predčasné dôchodky sa budú prepočítavať

Vyskytli sa nejaké problémy v systéme rodičovského bonusu, ktorý začal platiť od januára?

Opäť nehovorme o problémoch, každá legislatívna novinka si vždy vyžaduje nasadenie. Na preklopenie tejto legislatívnej novinky do praxe sa teda intenzívne pripravujeme. Kolegovia nastavili metodické a organizačné usmernenia pre pobočky i zamestnancov a aktualizujeme naše informačné systémy tak, aby sme zavedenie rodičovského dôchodku uplatnili v prospech našich poistencov podľa toho, ako to zákon nastavil. 

V tomto roku má byť rodičovský bonus vyplatený naraz. Dostanú ho všetci v jednom termíne alebo ho vyplatíte postupne?

Ide o dve kategórie poberateľov dôchodkov. Tí, čo už dôchodok poberajú, ho dostanú vyplatený naraz v jednej sume najneskôr do 30. septembra tohto roka. Tí občania, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek, budú mať priznaný rodičovský dôchodok priebežne počas roka v zákonných lehotách spolu s dôchodkom.

Od januára je tiež možný odchod do penzie po 40 rokoch dôchodkového poistenia. Už si na to ľudia uplatňujú nárok?

Zákon platí len od januára a prvé žiadosti ešte len dostávame. Zákonná lehota na ich vybavenie je 60 dní. Samozrejme, platí to v prípade, ak má poistenec všetky doklady v poriadku. Aj prvé štatistiky teda budú k dispozícii koncom prvého štvrťroka. Tým, čo už predčasné dôchodky poberajú, musíme sumy ich dôchodkov znovu posúdiť a prepočítať, na čo máme lehotu do konca roka 2026.

Prečo neboli firmy informované, že ku konca roka Sociálna poisťovňa automaticky odhlási z poistenia všetkých dohodárov kvôli zmene odvodovej úľavy? Niektorým mzdovým oddeleniam to spôsobilo administratívne problémy.

Dovolím si nesúhlasiť. Sociálna poisťovňa o tejto novinke opakovane v decembri informovala následne po tom, čo bola novela zákona v parlamente v novembri prijatá. Je možné, že pri množstve legislatívnych zmien, noviniek a intenzívnej informačnej kampani, ktorú sme ku všetkým témam robili, to mohlo zaniknúť. Ale informácie sme zverejnili aj na našom webe aj osobitnou tlačovou správou, aj v médiách a prostredníctvom sociálnych sietí.

Sociálna poisťovňa sa digitalizuje

Na konci vlaňajška ste spustili nový web poisťovne. Bol pripravovaný dlhšie alebo ide o vašu iniciatívu?

Ide o našu iniciatívu, ktorú sme pripravovali dva roky a celú filozofiu webovej stránky sme postavili nanovo, takpovediac od podlahy. Našim najdôležitejším zámerom bolo pozerať sa na webstránku očami klienta a vytvoriť štruktúru obsahu tak, aby intuitívne našiel svoj cieľ, doslova na pár klikov. Rád by som zdôraznil, že celý web sme pripravili v interných kapacitách. Pri jeho príprave bolo prenesených približne pol milióna súborov, vytvorených viac ako 900 podstránok a takmer tisíc položiek v menu.

Ako nový web uľahčí život poistencom? 

Pri jeho príprave sme si plne uvedomovali, že stránka Sociálnej poisťovne zaznamená ročne približne 20 miliónov návštev a priamo úmerne tomu sme zodpovedne pristupovali k jeho stavbe. Dôraz sme kládli na vizuálnu a obsahovú stránku, aby bola zrozumiteľná, pochopiteľná aj pre laikov, prívetivá a ľudská. Čiže áno, doslova sme celý web rozobrali a texty prekladali z „úradníckeho“ jazyka do „ľudského“. Taktiež sme mysleli na to, aby bola stránka prehľadná a dalo sa v nej ľahko orientovať, či už si ju klient prezerá cez notebook, počítač, tablet alebo telefón. Veríme, že nový web tak prispeje aj k odbúraniu určitého stresu klienta pri riešení jeho životnej situácie vďaka väčšej prehľadnosti a prívetivosti.

Ako funguje elektronický účet poistenca a čo všetko obsahuje?

To je na samostatný rozhovor, ale pokúsim sa to vysvetliť v skratke. Našou snahou je, aby sa ľudia začali zaujímať o svoje sociálne poistenie skôr, než tesne pred dôchodkom. Elektronizujeme služby, ktoré sú pre nich užitočné a potrebné už počas produktívneho života. Elektronický účet poistenca im poskytuje napríklad prehľady dôb sociálneho poistenia, vymeriavacie základy, elektronickú práceneschopnosť (ePN). Aktuálne sme tiež sprístupnili formulár na vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok, ktorý je tak možné vyplniť a odoslať priamo v elektronickom účte poistenca. V dohľadnej dobe tiež pripravujeme službu, ktorá pomôže občanovi pripraviť sa na dôchodok. Na základe nej si ľahko zistí, ktoré informácie o ňom evidujeme a ktoré nám, naopak, chýbajú a má tak možnosť si chýbajúce doby poistenia doplniť už vopred pred spísaním žiadosti. Zároveň by sme tento rok radi do elektronického účtu poistenca doplnili informácie o dávke v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa
Stretnutie zástupcov lekárov a Sociálnej poisťovne k spusteniu ePN. (Foto: Sociálna poisťovňa)

V akom štádiu je momentálne fungovanie ePN?

Od spustenia projektu na začiatku vlaňajšieho júna sme aktuálne prijali už viac ako 200-tisíc ePN. Zapojených je momentálne viac ako 1 613 takzvaných oprávnených lekárov. Všetky tieto čísla kontinuálne rastú. Kým v júni bolo z celkového počtu vystavených práceneschopností cca 11 percent ePN, v decembri to už bolo viac ako 44 percent. Na základe poznatkov zistených aplikačnou praxou ešte, samozrejme, dolaďujeme nastavenie informačného toku v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a zároveň pracujeme každý na svojich informačných systémoch a funkcionalitách. Okrem toho vnímame, že na strane zdravotníkov nie všetci lekári sú pripravení na vystavovanie ePN. Na riešeniach a príslušných legislatívnych zmenách už pracuje ministerstvo zdravotníctva. Dialóg teda pokračuje a je v záujme všetkých strán, aby sa projekt priebežne dopĺňal a vylepšoval tak, aby z toho profitoval najmä občan. Ten je v centre nášho záujmu a záleží nám na tom, aby okrem svojej liečby už nemal žiadne starosti s úradným vybavovaním svojej práceneschopnosti u zamestnávateľa a v Sociálnej poisťovni. ePN považujeme za mimoriadne prínosný projekt, dôkazom čoho, si myslím, je aj ocenenie „najlepší projekt digitalizácie spoločnosti“ na jesennej konferencii ITAPA 2022. 

Veľa sa hovorí o digitalizácii poisťovne, no váš predchodca mi v rozhovore povedal, že nové dôchodky sa ešte počítajú doslova s papierom, perom a kalkulačkou. Ako je to možné?

Je to síce trochu nadnesené, ale faktom je, ako som už spomínal, že v oblasti IT má Sociálna poisťovňa technologický dlh. Dôchodkovú agendu jednoznačne digitalizovať chceme, no vzhľadom na jej veľkosť, komplexnosť a kľúčové postavenie, istý čas potrvá, kým tento deficit dobehneme. Dôležité však je, že sme začali.

V súčasnosti u vás funguje zhruba päť desiatok informačných systémov, ktoré na seba rôzne nadväzujú, ale väčšina patrí externým firmám, takže k nim máte sťažený prístup. Budete tento problém nejako riešiť?

Nie som si istý, či úplne rozumiem otázke. Sociálna poisťovňa spravuje veľké množstvo dát a zabezpečuje rozsiahlu agendu, k čomu potrebuje veľkú IT infraštruktúru, ktorú nie je možné pokryť internými kapacitami. Preto táto oblasť je a vždy bude musieť byť zabezpečená aj dodávateľmi. Našou prioritou však je modernizovať IT riešenia a dobehnúť súčasnú dobu.

Väčšina dôchodkov sa vypláca na bankový účet

Sociálna poisťovňa stále vypláca takzvané pandemické ošetrovné. Zostane zavedené už natrvalo?

Pandemické ošetrovné je zavedené len počas mimoriadnej situácie, ktorá stále trvá. Zrušený bol len núdzový stav. Takže dávka sa bude vyplácať dovtedy, kým vláda mimoriadnu situáciu nezruší.

Dôchodcovia žijúci v cudzine okrem Česka musia pravidelne zasielať potvrdenia o žití. Prečo je problém zaviesť rovnaký postup aj pre iné krajiny?

Výmena s Českou republikou je na základe bilaterálnej zmluvy. Každý poskytovateľ sociálneho poistenia v inej krajine má osobitný systém, ktorý sa od slovenského líši. Sociálna poisťovňa napríklad nevyžaduje potvrdenie o žití od občanov žijúcich v Česku, ale náš partner Česká správa sociálneho zabezpečenia od českých občanov žijúcich na Slovensku toto potvrdenie vyžaduje raz ročne. Dôvodom je česká legislatíva. Iné krajiny majú inak nastavenú legislatívu, a je to beh na dlhšiu trať. Najväčšie množstvo dôchodkov smeruje pritom od nás do Česka, z približne 33-tisíc dôchodkov tam mieri skoro polovica a napríklad do krajín mimo Európskej únie (EÚ) necelých 3 000. Aj preto možno povedať, že sme už uľahčili život väčšine dôchodcov poberajúcich dávku v zahraničí.

Koľko ľudí si v súčasnosti necháva vyplácať dôchodok na bankový účet a koľko v hotovosti?

Väčšina našich dôchodcov už dostáva dávku na bankový účet, ktorý je pre nich bezpečnejší a praktickejší. Hovoríme približne o jednom milióne vyplácaných dôchodkov bezhotovostne. Zvyšných približne 400-tisíc dôchodkových dávok vyplácame v hotovosti prostredníctvom pošty alebo do zariadení sociálnych služieb.

Bude niekedy Sociálna poisťovňa fungovať tak, že ju ľudia nebudú musieť navštíviť osobne?

Je to atraktívna vízia, smerujeme k nej.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: