Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú od nového roka povinnosť prihlásiť ich do registra Sociálnej poisťovne a odvádzať za nich poistné na sociálne poistenie. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Marian Škotka.

Od 1. januára 2022 sa stáva zamestnancom na účely sociálneho poistenia aj športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu s právom na príjem zo závislej činnosti. Zamestnávateľ má od 1. januára tohto roka povinnosť prihlásiť tohto športovca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a riadne platiť a odvádzať za neho poistné na sociálne poistenie.

V prípade, že zamestnávateľ uvedeného športovca nebol doteraz registrovaný ako zamestnávateľ, má povinnosť sa prihlásiť do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: