Všetky pobočky Sociálnej poisťovne budú od 4. do 24. januára fungovať v sprísnenom Covid režime. To znamená, že dokumenty je potrebné odovzdávať prostredníctvom schránky pri vchode a klientske centrum nebude pre verejnosť otvorené.


Klienti Sociálnej poisťovne však majú možnosť svoje záležitosti konzultovať s vybranými zamestnancami pobočky. V pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú úradné hodiny od 8.00 do 11.00 a v stredu od 13.00 do 16.00.