Sociálna poisťovňa bude upravovať technickú infraštrukúru. Od 17. do 19. októbra sa preto môžu vyskytnúť výpadky niektorých služieb.


Medzi elektronické služby, ktoré nemusia správne fungovať, bude patriť aj overovanie klientov bánk. Finančné domy si v Sociálnej poisťovni overujú príjem žiadateľov o úver.