Ako funguje rodičovský dôchodok? Laicky sa hovorí, že vďaka nemu môžu pracujúce deti prispievať na dôchodok svojim rodičom zo sociálnych odvodov. V skutočnosti sa ich príjem, z ktorého platia odvody, používa len na výpočet výšky rodičovského dôchodku. Peniaze putujú zo štátneho rozpočtu.


Rodičovský dôchodok sa vypláca od januára minulého roka. Do systému ho cez dôchodkovú reformu dostal bývalý minister práce Milan Krajniak. Tento rok ho dostanú penzisti jednorazovo v júni spolu s ich klasickým dôchodkom. Pôvodne mal byť vyplácaný v mesačných dávkach.

Ako funguje rodičovský dôchodok:

 • Rodičovský bonus sa dôchodcom počíta z vymeriavacieho základu alebo hrubej mzdy ich pracujúcich detí. To v praxi znamená, že musia pracovať a platiť sociálne odvody na Slovensku.
 • Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi v penzii.
 • Každý rok, keď sa rodičovský bonus vypláca, sa berie do úvahy príjem pracujúceho dieťaťa alebo detí spred dvoch rokov. V roku 2024 sa počíta zo zárobkov z roku 2022.
 • Napríklad ak jedno dieťa pred dvomi rokmi mesačne zarobilo v hrubom tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov v penzii dostane jednorazovo 180 eur. Príjem sa počíta za každé dieťa zvlášť
 • Vypočítajte si výšku rodičovského bonusu na jednoduchej kalkulačke (kliknite na odkaz)

Kto dostane rodičovský dôchodok:

 • Nárok majú poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a tiež invalidného a výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku.
 • Na bonus dosiahnu aj penzisti, ktorí poberajú dôchodok z iného štátu Európskej únie (EÚ) za predpokladu, že sú v dôchodkovom veku.
 • Rodičovský dôchodok dostanú aj penzisti, ktorí dostávajú dôchodok z tretích krajín a s ktorými Slovensko má bilaterálnu zmluvu.
 • Dôchodcovia o bonus nemusia žiadať. Automaticky ho vypláca Sociálna poisťovňa všetkých dôchodcom, ktorí na to majú nárok.
 • Dôchodca musí spĺňať všetky stanovené podmienky do 30. júna tohto roka. Rodičovský bonus potom dostane vo svojom výplatnom termíne penzie jednorazovo.
Ako funguje rodičovský dôchodok v roku 2024?
Ako funguje rodičovský dôchodok v roku 2024? (Illustračné foto: Freepik)

Ako funguje rodičovský dôchodok v príkladoch:

Príjem dieťaťaRočný bonus pre jedného rodiča
646 eur116,30 eura
1 000 eur180 eur
1 400 eur252 eur
1 564,80 eura282 eur
Výpočet Finsideru/ako funguje rodičovský dôchodok

Aká je maximálna výška rodičovského bonusu:

 • Rodičovský dôchodok je nastavený tak, aby nebolo zvýhodnení rodičia bohatých detí. Preto sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Na rok 2024 sa berie do úvahy priemerná mzda za rok 2022, ktorá bola na úrovni 1 304 eur.
 • Najvyšší rodičovský dôchodok sa tak počíta z maximálnej sumy 1 564,80 eura. Ide o hranicu príjmu pracujúceho dieťaťa. Aj keby dieťa zarobilo sumu nad touto hranicou, jeho rodič v dôchodku dostane maximálne 282 eur za celý rok.
 • Najnižší rodičovský bonus neexistuje a určuje ho len hranica zárobku pracujúceho dieťaťa. Ak v roku 2022 zarábalo napríklad minimálnu mzdu, ktorá bola na úrovni 646 eur mesačne, rodič tohto dieťaťa tento rok dostane bonus vo výške 116,30 eura.
 • Najvyšší vyplatený rodičovský bonus v tomto roku bude vo výške 2 439,60 eura. Dostane dôchodca, ktorý má desať pracujúcich detí. Najnižší vyplatený bonus bude v tomto roku vo výške 1,20 eura. Dostane ho zhruba 1 600 penzistov.

Kto dostane rodičovský dôchodok po smrti dôchodcu:

 • Ak dôchodca v čase rozhodovania o nároku na rodičovský dôchodok už nežije, získať ho môžu pozostalí. Manželovi či manželke je nevyplatený rodičovský dôchodok poukázaný po rozhodnutí o vdoveckom či vdovskom dôchodku. Deti alebo rodičia musia o nevyplatený bonus požiadať.
 • O tom, v akej výške bude rodičovský bonus po smrti dôchodcu, rozhoduje dátum úmrtia penzistu alebo aj dátum vzniku nároku na rodičovský dôchodok. Výška bonusu sa počíta za tie mesiace, počas ktorých žil. Započítava sa aj celý mesiac, v ktorom zomrel.
 • Keď dôchodca zomrie napríklad v máji tohto roku, pozostalí môžu žiadať o bonus za päť mesiacov. V tomto prípade dostane len časť bonusu. Rodina môže získať aj plnú sumu rodičovského bonusu na tento rok. Platí to v prípade, ak dôchodca zomrie po 31. máji.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: