Aký najnižší rodičovský dôchodok sa bude vyplácať v tomto roku? Výška rodičovského bonusu závisí od počtu detí, ktoré dôchodcovia vychovali a od toho, koľko tieto deti zarábali pred dvomi rokmi.


Tento rok bude rodičovský bonus opäť vyplácaný jednorazovo. Penzisti ho dostanú spolu so svojim dôchodkom v júni. Na vyplatenie všetkých bonusov ministerstvo práce potrebuje vyše 307 miliónov eur.

Ako sa počíta rodičovský dôchodok:

 • Každé pracujúce dieťa prispieva zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému rodičovi v penzii.
 • Aj keby jeden z rodičov už nežil, dieťa nemôže tomu druhému dávať celé tri percentá. To isté platí, aj keby žili obaja rodičia.
 • Vypočítajte si výšku rodičovského bonusu na našej kalkulačke (kliknite na odkaz)
 • Sociálna poisťovňa môže vyplatiť rodičovský bonus rodičovi v dôchodku od jedného dieťaťa najviac vo výška 1,5 percenta.
 • Rodičovský bonus v roku 2024 sa počíta z vymeriavacieho základu, respektíve z hrubej mzdy pracujúceho dieťaťa z roku 2022.
 • Rodičovský dôchodok sa počíta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Na tento rok sa berie do úvahy priemerná mzda za rok 2022.

Aký je najvyšší rodičovský bonus v roku 2024:

 • Priemerná mzda na Slovensku dosiahla pred dvomi rokmi úroveň 1 304 eur eur mesačne.
 • Najvyšší rodičovský dôchodok sa tak počíta z maximálnej sumy 1 564,80 eura.
 • Bez ohľadu na to, či dieťa zarobilo viac ako 1 564,80 eura mesačne, jeho rodičia dostanú maximálne 282 eur za celá rok.
 • Najvyšší vyplatený rodičovský bonus v tomto roku bude vo výške 2 439,60 eura. Dostane dôchodca, ktorý má desať pracujúcich detí.
 • Reálna výška bonusu na tento rok sa počíta z hrubého príjmu detí v roku 2022. Ak zarobilo napríklad tisíc eur mesačne, každý z jeho rodičov dostane jednorazovo 180 eur.
Aký je najnižší rodičovský dôchodok v roku 2024?
Aký je najnižší rodičovský dôchodok v roku 2024? (Ilustračné foto: Freepik/najnižší rodičovský dôchodok)

Aký je najnižší rodičovský dôchodok v roku 2024:

 • Legislatíva nepozná najnižší rodičovský dôchodok. Jeho výška sa počíta podľa príjmu detí spred dvoch rokov.
 • Na Slovensku je zavedená minimálna mzda, preto najnižší rodičovský dôchodok môže byť počítaný z tejto hranice.
 • Pracujúce. deti ale môžu zarobiť aj menej ako je garantovaná hranica zárobku. Ide napríklad o prípady, kedy pracujú na dohodu.
 • Pri pracujúcich deťoch, ktoré zarábajú minimálnu mzdu, sa bude rodičovský bonus na tento rok počítať s výšky minimálnej mzdy z roku 2022.
 • Minimálna mzda v roku 2022 dosiahla úroveň 646 eur mesačne. Rodič dieťaťa s minimálnou mzdou preto tento rok dostane bonus vo výške 116,30 eura.
 • Najnižší vyplatený bonus bude v tomto roku vo výške 1,20 eura. Dostane ho zhruba 1 600 penzistov.

Najnižší rodičovský dôchodok 2024:

Príjem dieťaťa v roku 2022Ročný bonus pre jedného rodiča
100 eur mesačne18 eur
200 eur mesačne36 eur
300 eur mesačne54 eur
400 eur mesačne72 eur
500 eur mesačne90 eur
600 eur mesačne108 eur
646 eur mesačne116,30 eura
Výpočet Finsideru

Rodičovský bonus 2024 v skratke:

 • Rodičovský bonus môže štát vyplatiť každému poberateľovi starobného dôchodku a predčasného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Získať ho môže aj poberateľ invalidného a výsluhového dôchodku, ale tiež až po dovŕšení dôchodkového veku.
 • V júni sa bonus vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna tohto roka. Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplatí aj v júli tým, ktorým sa dôchodok ešte v júni nevyplácal.
 • Rodičovský bonus zároveň nezvyšuje výšku odvodov detí, ich zárobok slúži len na výpočet bonusu. Financie musí v skutočnosti nájsť Sociálna poisťovňa vo svojom rozpočte. Zároveň platí, že bonus nemá vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí.
 • Dôchodcovia o rodičovský bonus nemusia žiadať, dostanú ho automaticky. Peniaze by im mali prísť spolu s dôchodkom v ich výplatnom termíne. Peniaze sa posielajú v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Do zariadení sa dôchodky posielajú 15. deň v mesiaci.
 • Vypočítajte si výšku rodičovského bonusu na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).