Podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné už aj prostredníctvom Elektronického účtu poistenca. Elektronické podanie tak pribudlo k už existujúcim možnostiam doručenia tohto dokumentu. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


Samotná žiadosť sa v prípade elektronického podania nachádza v menu vľavo v sekcii dôchodkové poistenie. Poistenec zadá novú žiadosť kliknutím na tlačidlo „+Nové vyhlásenie“, zobrazí sa mu predvyplnené tlačivo, v ktorom dopíše požadované údaje a toto vyhlásenie následne elektronicky odošle.

Toto vyhlásenie je určené pracujúcim deťom, ktoré chcú poukázať rodičovský dôchodok náhradnému rodičovi v penzii. Rovnako je vyhlásenie určené tým, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov rodičovi alebo rodičom. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Do Sociálnej poisťovne je potrebné formulár doručiť najneskôr do 28. februára budúceho roka. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. V tomto prípade nie je potrebné podávať vyhlásenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: