Slovenskí penzisti si v budúcom roku prilepšia viac ako v minulosti. Zvýšenie dôchodkov okrem tradičnej valorizácie zariadia aj tohtoročné zmeny v legislatíve. Ide napríklad o rodičovský bonus, ktorý je súčasťou schválenej dôchodkovej reformy. Vďaka bonusu poputuje penzistom časť zo zaplatených odvodov ich detí. Zmenami prešli aj podmienky takzvaných pozostalostných dôchodkov. V praxi tak niektoré vdovy či niektorí vdovci, ktorí naň už stratili nárok, ho môžu od januára získať späť.


K týmto vplyvom sa navyše pridal aj rast aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá sa používa na výpočet dôchodkovej dávky. Keďže jej suma stúpla, s odchodom do penzie by mali ľudia, ktorí už na dôchodok majú nárok, počkať aspoň do januára. Rozdiel pri odchode totiž bude vo výške priznaného dôchodku. Ak niekto odpracoval 40 rokov a celý život zarábal priemernú mzdu, jeho penzia bude v januári 736,90 eura. Keď požiada v decembri, bude mať 685,60 eura mesačne.

Zvýšenie dôchodkov „vďaka“ zdražovaniu

Paradoxne si dôchodcovia v januári prilepšia vďaka rekordne rastúcim cenám. Penzie vždy na začiatku roka rastú podľa toho, ako za prvý polrok vzrástli náklady v domácnostiach dôchodcov podľa ich nákupného správania. Ide o takzvanú dôchodcovskú infláciu, ktorá sa dostala na úroveň 11,8 percenta. O rovnaké percento sa zvýšia všetky dôchodkové dávky.


Valorizujú sa starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Nikto o valorizáciu nemusí žiadať, rast dôchodkov prebehne automaticky k 1. januáru budúceho roka. Sociálna poisťovňa bude dôchodcov o ich individuálnom zvýšení informovať a potom dávku vyplatí v jej novej výške v januárovom termíne.

Platí, že čím vyššia je penzia, tým razantnejšie je zvýšenie dôchodkov. Keď dôchodca poberá napríklad 325 eur mesačne, od budúceho roka si prilepší o takmer 39 eur. Pri dôchodku 467 eur bude rast predstavovať niečo málo cez 55 eur. Keď je dôchodok na úrovni 708 eur mesačne, penzista si prilepší o viac ako 83 eur.

Ako sa od januára zvýšia dôchodky

Výška poberanej penzieZvýšenie dôchodkovDôchodok v roku 2023
200 €o 23,60 €223,60 €
300 €o 35,50 €335,50 €
400 €o 47,20 €447,20 €
500 €o 59 €559 €
600 €o 70,90 €670,90 €
700 €o 82,60 €782,60 €
800 €o 94,40 €894,40 €
900 €o 106,20 €1 006,20 €
1 000 €o 118 €1 118 €
Výpočet redakcie Finsider (zvýšenie dôchodkov)

Penzistom (ne)prispejú ich deti

Jedným z najočakávanejších a tiež najkritizovanejších opatrení je rodičovský bonus. Ten začne platiť od januára budúceho roka. Ide o časť dôchodkovej reformy, ktorá je prezentovaná ako nástroj, vďaka ktorému budú môcť deti prispievať na dôchodok svojich rodičov z časti zaplatených odvodov. Pracujúce dieťa bude „prispievať“ zo svojej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodičovi a 1,5 percenta druhému rodičovi. Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bude bonus počítať z ich vymeriavacieho základu.

Samotnú výšku odvodov pracujúcich detí rodičovský bonus nezvýši a nebude mať ani vplyv na výšku ich budúceho dôchodku. V skutočnosti bonus zaplatí štát. Sumu vymeriavacieho základu či hrubej mzdy použije len na to, aby vypočítal výšku bonusu, ktorý bude penzistovi od dieťaťa posielať. V praxi to bude znamenať, že ak dieťa napríklad v hrubom zarába tisíc eur mesačne, každému z rodičov sa dôchodok mesačne zvýši o 15 eur a ročne si každý z nich k dôchodku prilepší o 180 eur. Spolu s valorizáciou si tak penzista môže od januára prilepšiť o stovky eur ročne.

Zvýšenie dôchodkov
Zvýšenie dôchodkov okrem tradičnej valorizácie zariadia aj tohtoročné zmeny v legislatíve. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Legislatíva počíta aj s maximálnou sumou rodičovského bonusu. Sociálna poisťovňa bude percento bonusu počítať najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy, respektíve všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov. Inak povedané, aj keby niekto zarobil 5 000 eur mesačne, v budúcom roku sa bude bonus počítať z príjmu maximálne na úrovni niečo málo cez 1 450 eur mesačne. To znamená, že maximálny mesačný rodičovský dôchodok od jedného dieťaťa bude v budúcom roku na úrovni 21,80 eura.

Väčšina dôchodcov má dve pracujúce deti. Napríklad ak každé z týchto deti poberá hrubú mzdu vo výške 800 eur, mesačný rodičovský bonus k starobnému dôchodku bude 24 eur. Ročný rodičovský bonus bude teda plus 288 eur každému rodičovi. V budúcom roku ale štát bonus vyplatí naraz a jednorazovo. Nasledujúce roky sa už bude vyplácať mesačne. Predpokladá sa, že na penzie svojich rodičov bude od januára prispievať viac ako milión ľudí.

Rodičovský bonus od jedného dieťaťa

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (zvýšenie dôchodkov)

Vdovci a vdovy si dočerpajú pozostalostné penzie

Ďalšiu januárovú zmenu pre penzistov priniesla novely zákona o sociálnom poistení, ktorú do parlamentu predložil poslanec Martin Čepček (OĽaNO). K ľuďom, ktorí môžu získať nárok na pozostalostnú penziu aj po roku, pribudne ďalšia skupina poberateľov. Ide o vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa a dosiahli vek 57 rokov. Pred zmenou sa manžel či manželka s jedným dieťaťom posudzovali ako bezdetní. Po roku poberania teda mohli mať aj naďalej nárok na vdovský a vdovecký dôchodok, ale až po dovŕšení dôchodkového veku.

Po novom tiež bude platiť, že vdova či vdovec, ktorí mohli doteraz poberať pozostalostnú penziu len jeden rok, ju budú poberať dva roky od smrti manžela či manželky. Ide napríklad o ľudí, ktorí ešte nie sú v dôchodkovom veku. To v praxi ovplyvní aj vdovy či vdovcov, ktorí mali pôvodne poberať pozostalostný dôchodok len jeden rok, ale od smrti manžela či manželky v januáru budúceho roka ešte dva roky neuplynuli.

Vdovský či vdovecký dôchodok sa im teda obnoví a budú ho môcť poberať ešte toľko mesiacov, koľko zostáva do uplynutia dvoch rokov od ovdovenia. Keď napríklad žena ovdovela 1. februára 2021 a nárok na vdovský dôchodok jej trval do konca januára tohto roka, nárok sa jej obnoví a vdovský dôchodok dostane ešte za január 2023.

Suma pozostalostnej penzie je 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomrelého. V plnej výške je len vtedy, ak vdova či vdovec nemajú nárok na iný dôchodok. V prípade, že dostávajú akýkoľvek druh dôchodku, budú v plnej výške dostávať len vyšší dôchodok. Z toho nižšieho bude štát vyplácať len polovicu.

Príklad na vdovský dôchodok:

  • Manžel zomrel 4. januára tohto roka. Pretože bol poberateľom starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdove nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne.
  • Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy, čiže 251,60 eur mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania nezvyšuje o valorizáciu, keďže suma dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého.