V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade občanov ukrajinskej národnosti je možné celý proces urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, ktorá môže podať CV na základe splnomocnenia. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


V prípade, ak čistá hmotnosť vozidla nepresahuje tisíc kilogramov alebo hodnotu tisíc eur, je možné podať aj ústne CV priamo na hraničnom priechode. Platí to pre ľudí aj firmy. V prípade, ak auto vyváža osoba, ktorá nie je usadená na colnom území Európskej únie (EÚ), nemôže byť uvedená v CV ako vývozca a taktiež nemôže vystupovať v colnom konaní ako deklarant.

Platí to najmä v prípade občanov ukrajinskej národnosti vzhľadom k tomu, že Ukrajina nie je členom EÚ a je stále považovaná za tretiu krajinu. Môže však nastať aj prípad, kedy by mohla byť vývozcom aj osoba usadená na colnom území EÚ (napr. občan EÚ), ktorá auto Ukrajincovi predala. V takomto prípade je však tiež potrebné podať príslušné CV.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: