Spomedzi odídencov z Ukrajiny dostal tento mesiac najvyššiu pomoc v hmotnej núdzi pár s deviatimi deťmi celkovo vo výške 372,20 eura. Najnižšiu dávku na úrovni 1,70 eura dostal odídenec, ktorému sa zo základnej výšky dávky v hmotnej núdzi 68,80 eura odpočítala výška jeho aktuálneho príjmu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).


Podľa predbežných údajov vyplatili úrady práce v apríli pomoc v hmotnej núdzi 16 560 odídencom z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska. Ľuďom postihnutým vojnou pomohli tento mesiac sumou 2,2 milióna eur zo štátneho rozpočtu.

V rámci pomoci v hmotnej núdzi mali odídenci z Ukrajiny možnosť získať aj príspevok na nezaopatrené školopovinné dieťa. Takýchto príspevkov im bolo v apríli vyplatených celkovo 9 162.

Pri splnení podmienok stanovených zákonom mali odídenci z Ukrajiny pri pomoci v hmotnej núdzi nárok aj na ochranný príspevok, ktorý je možné poskytnúť napríklad starobným dôchodcom, invalidom, dočasne práceneschopným osobám či tehotným ženám. V apríli bolo odídencom z Ukrajiny vyplatených celkovo 2 537 ochranných príspevkov.

Okrem pomoci v hmotnej núdzi majú odídenci z Ukrajiny možnosť požiadať aj o príspevok na starostlivosť o dieťa, jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti a opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: