Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi vo februári ich počet medzimesačne mierne narástol, konkrétne o 313 osôb. Napriek tomu je ich počet jeden z najnižších za posledných 18 rokov. Upozornilo na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).


Štatistiky okrem toho ukázali významný pokles počtu poberateľov rodičovského príspevku. Úbytok o viac ako 11 percent v porovnaní s januárom spôsobilo ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku, čo signalizuje opätovný návrat rodičov do pracovného procesu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: