Na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácaný jednorazovo v júni. Upozornila na to Sociálna poisťovňa s tým, že to urobí automaticky v jednej úhrnnej splátke. Pôvodne sa mal rodičovský dôchodok v tomto roku vyplácať mesačne.

V júni sa bonus vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna tohto roka. Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplatí aj v júli tým, ktorým sa dôchodok ešte v júni nevyplácal. Napríklad, ak vtedy ešte nebol priznaný starobný dôchodok či dovŕšený dôchodkový vek.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: