Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852-tisíc rodičovských bonusov. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji tohto roka v jednej platbe za celý rok 2023. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.


Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Inak povedané, každý dôchodca má svoj výplatný termín stanovený pri priznaní dôchodku. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Ak výplatný termín padne na sviatok, vtedy sú s poštou vopred dohodnuté mimoriadne termíny výplaty. Spravidla je pri sviatkoch výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.

Dôchodcovia zároveň poštou dostanú písomnú informáciu o priznaní rodičovského dôchodku. Viac ako 637-tisíc poberateľov dostane rodičovský dôchodok na bankový účet, takmer 214-tisíc poštou v hotovosti. Priemerná výška rodičovského dôchodku za tento rok je 306,20 eura pre jedného rodiča. Najvyšší rodičovský dôchodok je na úrovni 2 304 eur od 11 detí. Najnižší rodičovský bonus je 1,20 eura.

Poberateľom dôchodkov, u ktorých poisťovňa nemá ešte k dispozícii všetky údaje potrebné na posúdenie nároku, bude rodičovský dôchodok vyplatený neskôr. Týka sa to približne 60-tisíc penzistov. Zákonná lehota na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok je do 30. septembra tohto roka. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikol 240-tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že ich dieťa alebo deti dva roky dozadu neboli poistené na dôchodkové poistenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: