Penzisti v tomto roku prvýkrát dostanú takzvaný rodičovský dôchodok. Tí, ktorých deti majú nadštandardné zárobky nebudú zvýhodnení. Legislatíva totiž pozná maximálny rodičovský bonus. Ide o akúsi poistku, aby nebol v dávkach príliš veľký rozdiel. Okrem toho hrá dieťa v systéme rozhodujúcu úlohu len pri výške zárobku, aby z neho mohla Sociálna poisťovňa vypočítať sumu rodičovského bonusu. V skutočnosti ho zaplatí štát. Bez maximálneho stropu by tak na dávky poisťovňa zrejme nemala dosť peňazí.


Každé pracujúce dieťa na Slovensku môže takto prispieť zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Bude sa to týkať aj živnostníkov či dobrovoľných poistencov, pri ktorých sa bonus počíta zo sumy, z ktorej platili odvody. Aj keď majú deti každý rok možnosť požiadať o nevyplácanie bonusu jednému alebo obom rodičom, s percentom manipulovať nemôžu. Pravidlá napríklad neumožňujú rozhodnúť sa, že jednému rodičovi nedoprajú nič a druhému celé tri percentá.

Poisťovňa bude brať do úvahy vždy zárobky spred dvoch rokov. V tomto roku teda bude rozhodujúca hrubá mzda z roku 2021. Bonus bude počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Aj v tomto prípade sa bude pozerať na sumu spred dvoch rokov. Uznaný nárok na rodičovský bonus zároveň nezvýši výšku odvodov detí a nebude mať vplyv ani na výšku ich budúceho dôchodku.


Keďže výška rodičovského bonusu závisí hlavne od reálnych zárobkov detí, štát ho nebude každý rok valorizovať tak, ako je to napríklad pri bežných starobných alebo invalidných penziách.

Maximálny rodičovský bonus

Keďže priemerná mzda bola pred dvomi rokmi na úrovni 1 211 eur mesačne, maximálny rodičovský bonus bude v tomto roku v sume 261,60 eura ročne pre jedného penzistu. Každý z rodičov bude mať nárok na maximálne 21,80 eura mesačne. Aby penzisti získali maximálny rodičovský bonus, ich dieťa muselo v roku 2021 zarábať aspoň 1 453,20 eura mesačne.

Rodič dostane bonus aj v prípade, že dieťa nepracovalo celý rok. Vypočíta sa zo zárobku za mesiace, kedy pracovalo. Ak dieťa napríklad v hrubom zarobilo tisíc eur mesačne, každý z rodičov dostane 15 eur mesačne a ročne si každý z nich k dôchodku prilepší o 180 eur. Ak by rovnaké dieťa pracovalo v roku 2021 napríklad len šesť mesiacov, suma bude polovičná.

Keďže v budúcom roku sa budú brať do úvahy zárobky z vlaňajška, maximálny rodičovský bonus bude na úrovni zhruba 282 eur za rok pre jedného dôchodcu. Mesačne by malo ísť o sumu zhruba 23,50 eura. Aby mal penzista nárok na takúto sumu, jeho dieťa by muselo vlani zarábať aspoň 1 564,80 eura mesačne.

Rodičia sa vďaka rodičovskému bonusu dozvedia, koľko ich deti zarábajú, alebo z akého vymeriavacieho základu platia odvody. Sociálna poisťovňa totiž penzistom, ktorým vznikne nárok na rodičovský dôchodok, zašle rozhodnutie o jeho priznaní. V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Maximálny rodičovský bonus v roku 2023 a 2024:

Zárobkový rok detíPriemerná mzdaRok vyplácania bonusuMaximálny rodičovský bonus (mesačne)Maximálny rodičovský bonus (ročne)Koľko musí dieťa zarobiť mesačne
20211 211 €202321,80 €261,60 €1 453,20 €
20221 304 €202423,50 €282 €1 564,80 €
Zdroj: MPSVaR (maximálny rodičovský bonus)

V prvom roku ho penzisti dostanú naraz

Keďže ide o prvý rok jeho fungovania, väčšina penzistov ho zatiaľ nedostala. Sociálna poisťovňa totiž poberateľov dôchodku rozdelila na dve kategórie. Do prvej patria tí, ktorí už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz v jednej sume do 30. septembra tohto roka. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka podľa toho, kedy dovŕšia dôchodkový vek. Bonus budú mať priznaný priebežne počas roka spolu s penziou. Sociálna poisťovňa teda potrebuje nabehnúť na nový systém

O bonus nie je nutné žiadať, príde automaticky. Výnimku tvoria penzisti, ktorí poberajú dôchodok len z cudziny. Keďže ich Sociálna poisťovňa nemá v evidencii, musia o rodičovský dôchodok požiadať. Aj pre nich platí, že musia na rodičovský dôchodok spĺňať stanovené podmienky. To, či penzista s dôchodkom z cudziny žije na Slovensku alebo v zahraničí, nie je pri priznaní rodičovského bonusu rozhodujúce. Dôchodcovia môžu o bonus žiadať v podstate kedykoľvek počas roka.

Rodičovský bonus sa bude vzťahovať len na rodičov detí, ktoré pracujú alebo platia odvody na Slovensku. Ak sú deti v zahraničí, nemôžu pracovať pre postihnutie alebo zomreli, ich rodičia v penzii nárok na bonus nemajú. Z nároku sú vylúčení aj rodičia niektorých štátnych zamestnancov ako napríklad vojakov či policajtov.

Rodičovský bonus podľa počtu detí (príklady)

Rodičovský bonus od jedného dieťaťa:

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
646 €10 €120 €
800 €12 €144 €
1 000 €15 €180 €
1 133 €17 €204 €
1 200 €18 €216 €
1 400 €21 €252 €
1 600 €22 €264 €
Zdroj: MPSVaR (maximálny rodičovský bonus)

Rodičovský bonus od dvoch detí:

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 €24 €288 €
1 000 € + 1 000 €30 €360 €
1 133 € + 1 133 €34 €408 €
1 200 € + 1 200 €36 €432 €
Zdroj: MPSVaR (maximálny rodičovský bonus)

Rodičovský bonus od troch detí:

Hrubá mesačná mzda dieťaťaMesačný bonus na jedného dôchodcuRočný bonus na jedného dôchodcu
800 € + 800 € + 800 €36 €432 €
1 000 € + 1 000 € + 1 000 €45 €540 €
1 133 € + 1 133 € + 1 133 €51 €612 €
1 200 € + 1 200 € + 1 200 €54 €648 €
Zdroj: MPSVaR (maximálny rodičovský bonus)