Test v autoškole je od apríla tohto roka o niečo náročnejší. Kým doteraz budúci vodiči dostali pri teoretickej skúške klasický papierový test, po novom sa vypĺňa elektronicky. Zmenil sa aj počet otázok či maximálny počet bodov, ktoré môžu študenti v testovaní získať. Legislatívnu novinku pripravilo ministerstvo vnútra spolu s policajným zborom. Od širšieho spektra otázok si sľubujú lepšie preskúšanie vedomostí budúcich vodičov, čo by malo zlepšiť aj bezpečnosť na cestách.


„Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke,“ povedal riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ Tomáš Vrábel.

Elektronický test v autoškole by mal byť aj efektívnejší, keďže týmto spôsobom možno preskúšať vyšší počet absolventov autoškoly naraz. Jeho vyhodnotenie je totiž rýchlejšie. Predtým musel každý test vyhodnotiť policajt zvlášť.

Test v autoškole vygeneruje systém

Až do marca sa písomný test v autoškole skladal z 27 otázok, ktoré museli budúci vodiči vyplniť do 20 minút. Po novom pozostáva zo 40 otázok, na ktoré bude potrebné odpovedať do 30 minút. Testovanie navyše bude prebiehať v skúšobných miestnostiach na okresných dopravných inšpektorátoch, ktoré budú na to vybavené. Do marca sa písomné testy robili priamo v budove autoškoly, na čo dohliadal aj policajt z dopravného inšpektorátu. Tí, ktorí uspeli, potom pokračovali v praktickej skúške.

Nový elektronický test obsahuje otázky náhodne vygenerované informačným systémom. V databáze je celkovo 1 400 otázok v desiatich okruhoch, ktoré sa týkajú pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde či rýchlostných obmedzení. Preskúša sa tiež znalosť dopravných značiek a zariadení, schopnosť vyhodnotiť dopravné situácie na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Odpovedať sa bude aj z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch či o konštrukcii a údržbe vozidla.

test v autoškole
Test v autoškole je od apríla tohto roka o niečo náročnejší (Ilustračné foto: Peter Csernák)

Každá otázka má hodnotu jeden, dva, tri alebo štyri body, pričom celkový súčet za všetky správne odpovede bude sto bodov. Ku každej otázke skúšobného testu budú priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna. Prospejú iba žiadatelia, ktorí získajú najmenej 90 bodov. Pred zmenou bol maximálny počet na úrovni 55 bodov, pričom uspeli len absolventi, ktorí získali 53 bodov. Mohli sa tak pomýliť len pri jednej dvojbodovej otázke, alebo pri dvoch, ktoré boli hodnotené jedným bodom.

Nové pravidlá pre teoretický test v autoškole sa týkajú všetkých ľudí, ktorí musia absolvovať preskúšanie alebo skúšku z odbornej spôsobilosti. Nemusí to byť pritom len žiadateľ, ktorý chce vodičský preukaz získať prvýkrát. Pôjde napríklad aj o motoristov, ktorí si rozširujú vodičské oprávnenie, alebo im skončil zákaz vodičskej činnosti.

Vodičský preukaz bude digitálny

V oblasti vodičského oprávnenia sa pripravujú aj ďalšie zmeny. České ministerstvo financií chce zrušiť povinnosť, kedy sa vodičský preukaz musí predkladať pri cestnej kontrole. Tamojším legislatívnym procesom prešiel takzvaný digitalizačný balíček, podľa ktorého by povinnosť preukazovať sa vodičským preukazom mala odpadnúť o dva roky. Po novom by sa mali vodiči preukazovať len občianskym preukazom. Platiť to bude len v Česku.

Na rovnakých zmenách pracujú aj slovenské ministerstvá. Pôjde o takzvanú peňaženku dokladov, tento projekt má v portfóliu ministerstvo investícií. „Priniesť má funkčné riešenie na úrovni plnohodnotných digitálnych dokladov priamo v mobile. Po jeho zavedení do praxe by bolo možné predkladať doklady potrebné pre vedenie motorového vozidla v digitálnej forme,“ tvrdí slovenské ministerstvo vnútra. Zatiaľ nie je jasné, kedy ministerstvo investícií tento projekt uskutoční.

Podobné opatrenie na začiatku marca tohto roka navrhla aj Európska komisia. Podľa nej by bol digitálny vodičský preukaz platný v celej Európskej únii (EÚ). Po zmenách by sa mal aj jednoduchšie nahradiť, obnoviť alebo vymeniť. Po novom by to mohli motoristi urobiť elektronicky. Návrh ešte musí posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.