Najčastejšie poistné udalosti v škole sú úrazy

Úrazy, zranenia či strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Upozornila na to poisťovňa Uniqa. Podľa odhadov poisťovne tvoria viac ako 90 percent škodových...