Poisťovňa môže pri „zlých“ pneumatikách krátiť plnenie

Povinnosť používať zimné pneumatiky sa v poistných zmluvách neuvádza. Podľa všeobecných poistných podmienok je ale poistený povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú...