Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už poskytuje seniorom potvrdenie o vyplatenom dôchodku, ktoré budú pracujúci penzisti potrebovať k daňovému priznaniu za predchádzajúci kalendárny rok. Poisťovňa ich upozorňuje, že o to môžu žiadať aj e-mailom či telefonicky. Zároveň by to nemali nechávať na poslednú chvíľu.

Potvrdenie o vyplatenom dôchodku


O potvrdenie môžu seniori požiadať Informačno-poradenské centrum telefonicky na bezplatnej linke alebo elektronicky prostredníctvom formulára na webovej stránke či na mailovej adrese. Pri telefonickej a e-mailovej požiadavke dostane dôchodca potvrdenie poštou na adresu bydliska. Dôchodca, ktorý má zriadenú e-schránku na portáli www.slovensko.sk, môže o potvrdenie požiadať aj prostredníctvom nej.

„Pobočky a klientske centrá Sociálnej poisťovne pripravujú na žiadosť dôchodcu potvrdenia zväčša na počkanie. Ak bol však dôchodok priznaný v predchádzajúcom roku alebo bola vykonaná zmena v jeho vyplácaní, príprava potvrdenia trvá dlhšie,“ vysvetľuje Sociálna poisťovňa.

Ak bude penzista žiadať o potvrdenie osobne na pobočke, je potrebné sa preukázať občianskym preukazom. Pobočka môže potvrdenie v záujme ochrany osobných údajov vydať len konkrétnemu dôchodcovi. Inej osobe ho môže poskytnúť len na základe predloženého splnomocnenia.

Daňové priznanie dôchodcu

Penzista potrebuje potvrdenie o vyplatenom dôchodku k daňovému priznaniu. Vlaňajšie príjmy sa mu oplatí priznať najmä vtedy, ak v minulom roku pracoval napríklad na dohodu a zarobil menej ako 2 255,72 eura za celý rok. Ide totiž o hranicu, ktorú ak niekto prekročí, musí priznávať svoje príjmy.

Keďže dôchodca túto sumu nezarobil a napriek tomu mesačne platil preddavok na daň, štát mu ju bude musieť vrátiť. Zákon totiž hovorí, že daň z príjmu sa nemusí platiť vtedy, ak je nižšia ako 17 eur alebo celková zarobená čiastka nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je v tomto prípade 2 255,72 eura.

(Inzercia)