Aj keď nie každý musí priznať svoje minuloročné príjmy, urobiť to dobrovoľne, môže byť niekedy výhodné. O tom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2021 rozhoduje hlavne životná situácia. Týka sa to predovšetkým ľudí, ktorí boli napríklad časť roka nezamestnaní, na materskej či rodičovskej dovolenke, prípadne brigádnikov či dôchodcov.

Komu a kedy sa oplatí podať daňové priznanie:

  • Zamestnancom, ktorí boli časť roka na úrade práce.
  • Zamestnancom, ktorí boli časť roka na materskej alebo rodičovskej dovolenke.
  • Ľuďom, ktorí pracovali časť roka len na dohodu o brigádnickej práci.
  • Dôchodcom, ktorí počas roka zarobili menej ako 2 255,72 eura.
  • Daňovníkom, ktorí si počas roka neuplatňovali niektoré daňové úľavy.

V zásade platí, že svoje minuloročné príjmy musí priznať štátu každý, kto vlani zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Počítajú sa pritom aj príjmy zo zahraničia. Ak aj niekto túto podmienku nespĺňa, môže byť pre neho výhodné podať daňové priznanie za rok 2021 dobrovoľne.

  • Všetko o daňovom priznaní z príjmov za rok 2021 nájdete TU.

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2021

1. Časť roka na úrade práce


Ide napríklad o ľudí, ktorí pracovali len časť roka a časť roka boli evidovaní na úrade práce. Keď už sa zamestnali, mesačne si vo výplate uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na úrovni 375,95 eura. Slovenská legislatíva ale umožňuje uplatniť si až 4 511,43 eura za celý rok. Ak niekto pracoval menej ako 12 mesiacov, môže mu vzniknúť daňový preplatok.

Príklad č. 1:

Tomáš bol v roku 2021 nezamestnaný od začiatku januára až do konca októbra. Zamestnaný bol vlani len počas novembra a decembra. Jeho hrubá mzda bola 900 eur mesačne a firma pri jeho výplate uplatňovala nezdaniteľnú časť na úrovni 375,95 eura mesačne.

Za dva mesiace sa z jeho výplaty zaplatili preddavky na daň na úrovni 153,32 eura. Keďže nepracoval celý rok a má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 4 511,43 eura, pri podaní daňového priznania mu štát vráti celú výšku zaplatenej dane na úrovni 153,32 eura.

2. Časť roka na materskej dovolenke

Druhým prípadom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie sú zamestnanci, ktorí boli časť roka na materskej alebo rodičovskej dovolenke. V praxi sa totiž stáva, že matka alebo otec začnú čerpať materskú alebo rodičovskú dovolenku od istej časti roka.

Ten zvyšok roka zase pracujú. Aj v tomto prípade platí, že simesačne vo výplate uplatňovali nezdaniteľnú časť základu na úrovni 375,95 eura, nárok však majú na celú ročnú sumu. Ak niekto pracoval len časť roka a zvyšok bol na materskej, môže mu vzniknúť preplatok.

Príklad č. 2:

Martina bola vlani na rodičovskej dovolenke až do konca októbra. Za vlaňajšok teda pracovala len počas mesiacov november a december. V hrubom zarobila tisíc eur mesačne a uplatnila si nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 375,95 eura mesačne. Za dva odpracované mesiace zaplatila daňové preddavky vo výške 186,22 eura.

Keďže má nárok na ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2021, štát Martine vráti celú zaplatenú daň 186,22 eura. Suma môže byť aj vyššia, ak si zároveň uplatní aj daňový bonus na dieťa.

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie
O tom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie rozhoduje životná situácia daňovníka. (Ilustračné foto: Freepik)

3. Práca na dohodu o brigádnickej práci

Situácia, kedy sa oplatí podať daňové priznanie za roka 2021 zrejme najčastejšie vzniká v prípade brigádnikov. Ide najmä o študentov, ktorí pracovali na dohodu o brigádnickej práci napríklad počas júla a augusta. Uplatňovali si nezdaniteľnú časť základu dane len za dva mesiace, ale nárok majú na celú ročnú sumu na úrovni 4 511,43 eura. Preplatok im vznikne aj napriek tomu, že mali nárok na odvodovú úľavu na sociálne poistenie.

Príklad č. 3:

Študent Martin brigádoval vlani ako čašník počas júla a augusta. Jeho hrubá mzda bola 640 eur mesačne. Zároveň si uplatňoval odvodovú úľavu na sociálne odvody na úrovni 200 eur a nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 375,95 eura mesačne.

Celkovo zaplatila za dva mesiace daňový preddavok na úrovni 88,64 eura. Keď v tomto roku podá daňové priznanie a uplatní si ročnú nezdaniteľnú časť vo výške 4 511,43 eura, štát mu celú výšku dane, ktorú počas brigády zaplatil, vráti.

4. Dôchodca, ktorý zarobil menej ako 2 255,72 eura

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za vlaňajšok dôchodcom? Je to najmä vtedy, ak v minulom roku pracovali napríklad na dohodu a zarobili menej ako 2 255,72 eura za celý rok. Ide totiž o hranicu, ktorú ak niekto prekročí, musí priznávať svoje príjmy. Keďže dôchodca túto sumu nezarobil a napriek tomu mesačne platil preddavok na daň, štát mu ju bude musieť vrátiť.

Zákon totiž hovorí, že daň z príjmu sa nemusí platiť vtedy, ak je nižšia ako 17 eur alebo celková zarobená čiastka nepresiahne polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo je v tomto prípade 2 255,72 eura. Ak však penzista chce získať zaplatené preddavky na daň späť, musí podať daňové priznanie za rok 2021.

Príklad č. 4:

Penzista Dušan pracoval vlani na dohodu len počas mesiacov november a december. Za jeden mesiac tam zarobil 800 eur v hrubom. Uplatňoval si aj odvodovú úľavu na sociálne poistenie na úrovni 200 eur mesačne.

Celkovo za dva mesiace sa mu z výplaty strhli preddavky na daň na úrovni 288,04 eura. Keďže však penzista za vlaňajšok zarobil menej ako 2 255,72 eura, štát mu po podaní daňového priznania vráti celú zaplatenú daň vo výške 288,04 eura.

5. Daňovník, ktorý si môže uplatniť daňové úľavy

O tom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie nakoniec rozhodujú aj daňové úľavy, ktoré si môžu ľudia uplatniť a ktoré si neuplatňovali počas roka. Ide napríklad o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku, kúpeľnú liečbu, príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia DDS, prípadne daňový bonus na dieťa alebo úroky z hypotéky. Keď si ich daňovník potom uplatní v daňovom priznaní, môže platiť nižšiu daň alebo mu vznikne daňový preplatok.