Každý, kto nestíha podať daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca, si môže tento termín jednoducho posunúť až o tri mesiace. A kto má príjem zo zahraničia, môže si termín na podanie daňového priznania odložiť až o šesť mesiacov.


Živnostníci musia s daňovou správou komunikovať elektronicky. To znamená, že elektronicky musia podať aj odklad daňového priznania.

Po prihlásení na portál Finančnej správy nájdeme formulár s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v katalógu formulárov. V zozname formulárov musíme najprv kliknúť na Daň z príjmov fyzickej osoby a následne sa nám ukážu formuláre, medzi ktorými je toto oznámenie.

Formulár by mal byť už predvyplnený. Mali by sa tu preto nachádzať údaje o živnostníkovi. Potrebujeme len uviesť, za ktorý rok si odkladáme daňové priznanie a či si termín odkladáme o tri alebo šesť mesiacov. Zároveň uvedieme aj dátum, do kedy daňové priznanie podáme. Vždy dávame posledný deň kalendárneho mesiaca.

Vo formulári musíme vyznačiť aj aktuálny dátum. Následne ho môžeme odoslať. Odklad daňového priznania je potrebné poslať najneskôr 31. marca.