Živnostníci, ktorí majú nízke výdavky spojené s podnikaním, môžu využiť paušálne výdavky. Tie nemusia nijako preukazovať a výrazne sa zjednoduší aj ich administratíva.

Uplatniť si paušálne výdavky môžu len tí živnostníci, ktorí vlani neboli platcami DPH, alebo platili DPH len časť roku. To znamená, že sa stali platiteľmi dane z pridanej hodnoty počas minulého roku.

Výška paušálnych výdavkov dosahuje 60 percent z hrubého príjmu. Maximálne si možno vo forme paušálnych výdavkov odpočítať 20-tisíc eur za rok. Na rozdiel od minulosti majú aj živnostníci, ktorí začali podnikať v priebehu roku, nárok na plnú sumu paušálnych výdavkov. V minulosti sa maximálna suma paušálnych výdavkov krátila podľa počtu mesiacov, počas ktorých živnostník podnikal.

Paušálne výdavky len do výšky 20-tisíc eur

Keďže maximálna suma paušálnych výdavkov dosahuje 20-tisíc eur, celých 60 percent si odpočítajú len podnikatelia, ktorých ročný príjem neprekračuje 33 333 eur. Ak niekto vlani zarobil napríklad 45-tisíc eur, stále má nárok na paušálne výdavky len v sume 20-tisíc eur. To znamená, že si takto odpočíta 44 percent svojho príjmu.

Na rozdiel od podnikateľov, ktorí využívajú skutočné výdavky, živnostníci, ktorí sa rozhodnú pre paušálne výdavky, nepotrebujú viesť klasické účtovníctvo. Musia viesť len evidenciu o príjmoch a evidenciu o zásobách a pohľadávkach. Zákon pritom nepredpisuje, ako má táto evidencia vyzerať. Živnostníkovi preto postačí, ak si do jednej tabuľky v Exceli bude v časovom slede zapisovať všetky svoje príjmy vrátane prijatých dokladov a v ďalšej tabuľke bude evidovať zásoby a pohľadávky.

Odpočítať si možno aj odvody

V paušálnych výdavkov sú zahrnuté už všetky výdavky podnikateľa. Nemôže si tak odrátať žiadne výdavky za auto, telefón, materiál či stravné lístky. K paušálnym výdavkom si živnostník môže prirátať len skutočne zaplatené odvody, ktoré je povinný platiť. Ak mal napríklad niekto vlani hrubý príjem zo živnosti 30-tisíc eur a na odvodoch zaplatil 3 000 eur, k paušálnym výdavkom vo výške 18-tisíc eur, si pripočíta ešte odvody v sume 3 000 eur. Do daňového priznania preto uvedie výdavky vo výške 21-tisíc eur.

Živnostníci, ktorí sa rozhodnú pre paušálne výdavky, si zo svojho daňového základu môžu odpočítať aj všetky nezdaniteľné časti základu dane. Základná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovník pre rok 2020 je vo výške 4 414,20 eura, na manželku zase 4 035,84 eura. Odpočítať si možno aj príspevky do tretieho piliera (maximálne 180 eur) a výdavky na kúpeľnú starostlivosť (50 eur na každého člena rodiny). Okrem nezdaniteľných súm si možno z výslednej dane odpočítať aj daňový bonus na dieťa, či daňový bonus na zaplatené úroky.

Príklad:

Akú daň zaplatí živnostník, ktorý mal vlani príjem 30-tisíc eur, na odvodoch zaplatil 3 000 eur a má dve deti (7 a 9 rokov), na ktoré si uplatní daňový bonus?

Z svojho príjmu (30 000 eur) si odpočíta paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmu (18 000 eur) a zaplatené odvody (3 000 eur).

30 000 – 18 000 – 3 000 = 9 000 eur

Z tejto sumy si následne odpočíta nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4 414,20 eura, výsledkom bude základ dane.

9 000 – 4 414,20 = 4 585,80 eura

Z tohto základu dane vypočíta 15-percentnú daň.

4 585,80 x 0,15 = 687,87 eura

Keďže má dve deti, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus, na každé dieťa si z dane odpočíta 272,64 eura.

687,87 – 272,64 – 272,64 = 142,59 eura

Daňovému úradu preto bude musieť zaplatiť daň v sume 142,59 eura.