Niektorí pracujúci rodičia si od januára budúceho roka prilepšia. Stúpne totiž daňový bonus na dieťa. Jeho hlavnou úlohou je znížiť výšku dane z príjmu, ktorú platia zamestnanci či živnostníci. Štát takto umožňuje rodičom sčasti pokryť výdavky, ktoré im vznikajú pri výchove maloletých detí, prípadne detí, ktoré ešte študujú na vysokej či strednej škole a sú už plnoleté.

Daňový bonus je rozdelený na tri vekové kategórie – daňový bonus na dieťa do šesť rokov veku, od šesť do 15 rokov a na deti staršie ako 15 rokov veku. Ešte do apríla 2019 bola suma pre všetkých rovnaká. Od tohto dátumu sa rozdelila na deti do a od šesť rokov veku. Od júla tohto roka ho vláda opäť rozdelila, dôvodom bolo aj plošné zrušenie obedov zadarmo.

Daňový bonus na dieťa (2021 vs. 2022)

Od januára budúceho roka stúpne bonus na deti do šesť rokov veku na úroveň 47,14 eura mesačne. Daňový bonus na deti od šesť do 15 rokov veku bonus stúpne na úroveň 43,60 eura mesačne. Bonus na deti staršie ako 15 rokov zase dosiahne 23,57 eura mesačne. Ak si ho niekto uplatňuje ročne, ide o sumy 565,68 eura, 523,20 eura a 282,84 eura.

Daňový bonus podľa vekurok 2021rok 2022
dieťa do 6 rokov46,44 €/mesačne47,14 €/mesačne
dieťa od 6 rokov do 15 rokov39,47 €/mesačne43,60 €/mesačne
dieťa nad 15 rokov23,22 €/mesačne23,57 €/mesačne
Zdroj: Slov-lex

Bonus na deti si môžu nárokovať zamestnanci, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Legislatíva totiž hovorí o fyzickej osobe, ktorej sa tak môže znížiť daň z príjmu. Môže vzniknúť aj daňový preplatok, ak má rodič nižšiu daň ako samotný daňový bonus. Vtedy daniari ľuďom posielajú preplatky.

Zamestnanci si bonus uplatňujú väčšinou mesačne, podnikatelia raz ročne. Ak si ho chcú uplatniť aj v budúcom roku, musia zarobiť aspoň 3 876 eur za celý rok. Podnikatelia ale zároveň nemôžu vykázať daňovú stratu. Ak majú rodičia príjem zo zamestnania aj podnikania, daniari im ho v prípade splnenia podmienky hranice príjmu nesčítavajú. Posudzuje sa každý príjem zvlášť.

Daňový bonus si môžu uplatniť aj takzvaní daňoví nerezidenti. Ide o ľudí, ktorí majú príjmy zo Slovenska, ale zdaňujú ich v domovskej krajine. Podmienkou na bonus pre nerezidenta však je, že zo všetkého, čo zarobí, musí byť až 90 percent zo zdrojov na Slovensku.

Od narodenia do 25 roku života

Daňový bonus si môžu uplatniť pracujúci na vlastné či osvojené deti, deti v náhradnej starostlivosti, alebo aj na takzvané nevlastné dieťa. Ľudia naň majú nárok v podstate už od mesiaca, kedy sa dieťa narodí. Čerpať ho môžu až do 25. roku života dieťaťa, ak zároveň chodí na denné štúdium strednej či vysokej školy. Ak napríklad dieťa dokončí len povinnú školskú dochádzku a ďalej už neštuduje, rodič o daňový bonus príde. To je zhruba v 16. roku života dieťaťa.

Uplatňovať si bonus môže vždy len jeden z rodičov, s ktorým dieťa žije v jednej domácnosti. Zamestnanci si pomocou neho znižujú mesačnú čistú mzdu. Avšak musia o bonus požiadať firmu, mesačne zarobiť aspoň 323 eur, predložiť rodný list dieťaťa i potvrdenie o návšteve školy, a nakoniec vo firme vyplniť vyhlásenie na jeho uplatnenie. Zamestnávateľ potom bude mesačne strhávať z dane sumu podľa veku dieťaťa alebo detí daného zamestnanca.

Živnostníci si ho zase môžu uplatňujú len raz ročne v daňovom priznaní. Znížia si tak výslednú daň alebo im vznikne daňový preplatok. V tlačive daňového priznania treba vyplniť príslušný oddiel, kde sa uvádza meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a mesiace, za ktoré si daňový bonus na dieťa živnostník uplatňuje. Podobne ako zamestnanec musí predložiť aj povinné doklady. Kópiu rodného listu a potvrdenie o návšteve školy ale musí ukázať priamo daniarom.

Daňový bonus alebo dotácia na obed

Daňový bonus na dieťa bol rozdelený na tri skupiny hlavne kvôli zrušeniu obedov zadarmo. Vláda ale zaviedla aj možnosť výberu. Reč je o rodičoch detí od šesť do 15 rokov veku. Tí si buď uplatnia klasickú výšku daňového bonusu tejto vekovej kategórie, alebo môžu žiadať o dotáciu na stravu. Týka sa to teda detí posledných ročníkov v materskej škole alebo detí na základnej škole.

Keď si už rodič jednu z možností vyberie, na tú druhú automaticky stráca nárok. Výnimkou sú napríklad prípady, kedy dieťa chodí do škôlky či školy, kde je 50 percent detí z rodín v hmotnej núdzi, dieťa je z rodiny v hmotnej núdzi alebo je príjem rodiny nižší ako životné minimum. V oboch prípadoch rodič dostane dotáciu na stravu bez ohľadu na to, či si uplatnil aj daňový bonus.

Výška dotácie na stravu je 1,30 eura na jeden deň. To v praxi môže vyzerať tak, že ak napríklad škôlkar pôjde na obed 20 krát za mesiac, rodič dostane celkovo 26 eur. Keby si však uplatnil daňový bonus, mesačný preddavok na daň si môže znížiť až o 43,60 eura. Vo väčšine prípadov je tak uplatnenie bonusu výhodnejšie ako dotácia.

Tip: Vypočítajte si vašu čistú mzdu na našej kalkulačke

Daňový bonus na dieťa
Daňový bonus na dieťa bude rásť od januára budúceho roka. (Ilustračné foto: Freepik)

Daňový bonus na dieťa vo výplate (príklady)

Príklad č. 1:

 • Hrubá mzda: 800 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa do 6 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa nad 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda800 €
Zdravotné odvody zamestnanca32 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa80 €
Sociálne odvody zamestnanca75,20 €
Sociálne odvody zamestnávateľa201,60 €
Cena práce1 081,60 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu59,13 €
Daňový bonus na dieťa70,71
Čistá mzda704,38 €
Čistá mzda bez daňového bonusu633,67
Výpočet redakcie Finsideru

Príklad č. 2:

 • Hrubá mzda: 1 000 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa do 6 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa od 6 do 15 rokov veku
 • Daňový bonus: nad 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 000 €
Zdravotné odvody zamestnanca40 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa100 €
Sociálne odvody zamestnanca94 €
Sociálne odvody zamestnávateľa252 €
Cena práce1 352 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu92,04 €
Daňový bonus na dieťa114,31
Čistá mzda888,27 €
Čistá mzda bez daňového bonusu773,96
Výpočet redakcie Finsideru

Príklad č. 3:

 • Hrubá mzda: 1 500 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dve deti do 6 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 500 €
Zdravotné odvody zamestnanca60 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa150 €
Sociálne odvody zamestnanca141 €
Sociálne odvody zamestnávateľa378 €
Cena práce2 028 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu174,30 €
Daňový bonus na dieťa94,28
Čistá mzda1 218,97 €
Čistá mzda bez daňového bonusu1 124,69
Výpočet redakcie Finsideru

Príklad č. 4:

 • Hrubá mzda: 1 800 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa do 6 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa nad 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda1 800 €
Zdravotné odvody zamestnanca72 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa180 €
Sociálne odvody zamestnanca169,20 €
Sociálne odvody zamestnávateľa453,60 €
Cena práce2 433,60 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €
Daň z príjmu223,67 €
Daňový bonus na dieťa70,71
Čistá mzda1 405,84 €
Čistá mzda bez daňového bonusu1 335,13
Výpočet redakcie Finsideru

Príklad č. 5:

 • Hrubá mzda: 2 000 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dve deti do 6 rokov veku
 • Daňový bonus: na dieťa od 6 do 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda2 000 €
Zdravotné odvody zamestnanca80 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa200 €
Sociálne odvody zamestnanca188 €
Sociálne odvody zamestnávateľa504 €
Cena práce2 704 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka303,18 €
Daň z príjmu271,48 €
Daňový bonus na dieťa137,88
Čistá mzda1 598,40 €
Čistá mzda bez daňového bonusu1 460,52
Výpočet redakcie Finsideru

Príklad č. 6:

 • Hrubá mzda: 2 500 eur/mesačne
 • Daňový bonus: na dieťa nad 15 rokov veku
Časť mzdySuma
Hrubá mzda2 500 €
Zdravotné odvody zamestnanca100 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa250 €
Sociálne odvody zamestnanca235 €
Sociálne odvody zamestnávateľa630 €
Cena práce3 380 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka178,18 €
Daň z príjmu377,50 €
Daňový bonus na dieťa23,57
Čistá mzda1 811.07 €
Čistá mzda bez daňového bonusu1 787,50
Výpočet redakcie Finsideru