V tomto roku poskočí verejný dlh nad úroveň 60 percent hrubého domáceho produktu. Ministerstvo financií v tomto roku očakáva nárast dlhu na 62,2 percenta HDP a v budúcom roku by sa mal dostať na 65 percent.


„Zhoršia sa tiež riziká dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Veľmi potrebná bude preto dlhodobejšia konsolidácia verejných financií cez schodok rozpočtu, ale aj s pomocou zavedenia výdavkových limitov a štrukturálnych reforiem (vrátane dôchodkovej reformy),“ uviedla Katarína Muchová z oddelenia analýz trhu Slovenskej sporiteľne.