Rodičia si musia po novom vybrať, či chcú využiť dotáciu na stravu pre svoje dieťa alebo daňový bonus. Finančná správa vydala na svojej internetovej stránke vysvetlenie k novele zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá je účinná od 1. augusta.


Podľa tejto novely môže deťom vo veku 6 až 15 rokov štát poskytnúť dotáciu na jedlo v škole za predpokladu, že si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa daňový bonus. Ten pri deťoch od 6 do 15 rokov od augusta dosahuje 39,47 eura mesačne.

„Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť rozhodnúť sa, či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 52zzj ods. 2 písm. c), resp. § 33 ods. 1 písm. c) ZDP alebo či bude uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, pričom ak sa na dieťa poskytuje predmetná dotácia, daňovníkovi nárok na daňový bonus zanikne,“ tvrdí Finančná správa.

Na nové stanovisko daniarov upozornil na Facebooku Jozef Mihál. Ten tvrdí, že sa s takýmto výkladom zákona nestotožňuje, keďže podľa neho bol úmysel zákonodarcu iný – ponechať možnosť súbehu dotácie na stravovanie a základného daňového bonusu.