Starobní dôchodcovia, ktorí vlani pracovali, majú teraz možnosť získať naspäť všetky dane, ktoré im zamestnávateľ strhol z platu. Dostanú ich však len vtedy, ak ich príjem neprekročil polovicu nezdaniteľnej časti základu dane. Druhou podmienkou je, že musia sami podať daňové priznanie.

Aj keď väčšina pracujúcich dôchodcov nemá nárok na žiadne nezdaniteľné minimum, keďže to sa znižuje o vyplatený dôchodok, môžu profitovať z toho, že príjem, ktorý neprekračuje polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, sa vôbec nezdaňuje. Aby penzistom vznikol nárok na vrátenie dane, nesmeli vlani zarobiť viac ako 2 207,10 eura. Ide pritom o hrubý príjem od všetkých zamestnávateľov ešte pred odpočítaním daní a odvodov.

Zamestnávateľ musí penzistom z každého zárobku strhnúť daň, pretože nemôže vedieť, aký bude ich celkový ročný príjem. Zákon mu ani neumožňuje, aby penzistom daň nestrhol.

Pracujúci dôchodca môže podať dobrovoľne daňové priznanie

Ak chcú pracujúci penzisti získať naspäť zaplatenú daň, nestačí, ak požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Štát im vráti dane len v prípade, ak sami podajú daňové priznanie. Ak niekto už požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, stále má možnosť do konca marca podať opravné daňové priznanie. Daňový úrad v takom prípade bude prihliadať na daňové priznanie a nie na ročné zúčtovanie.

Penzisti, ktorí mali len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Celkový príjem od všetkých zamestnávateľov uvedú do riadku 36. Ak je tento príjem nižší ako 2 207,10 eura, ich výsledná daň bude nulová. Aby im štát vrátil daň, musia do riadku 69 uviesť, akú daň im zamestnávateľ strhol z platu. Tento údaj nájdu na potvrdení od zamestnávateľa, ktoré im je povinný vystaviť. Kópiu potvrdenia je potrebné priložiť k daňovému priznaniu. Ak dôchodca nemal platiť žiadnu daň, rovnakú sumu ako do riadku 69, napíše aj do riadku 72, kde sa uvádza výška daňového preplatku.

Následne v jedenástom oddiele je potrebné krížikom vyznačiť, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Penzista si zároveň vyberie, či chce peniaze poslať prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.