Zamestnanec má vďaka nej nižšie daňové preddavky, živnostník či podnikateľ zase nižšiu výslednú daň. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, ktorú štát od daňovej povinnosti v podstate oslobodzuje. Od základu dane alebo hrubej mzdy sa tak v procese výpočtu dane odpočítava. Zároveň platí, že každý rok rastie podľa výšky životného minima.

Nezdaniteľné minimum na daňovníka za vlaňajšok je na úrovni 375,95 eura mesačne a 4 511,43 eura ročne. Ročná suma bude v najbližších mesiacoch podávania daňových priznaní dôležitá pre živnostníkov a podnikateľov, ktorí budú priznávať svoje minuloročné príjmy.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2022 je na úrovni 4 579,26 eura ročne a 381,60 eura mesačne. Tieto čísla zase budú dôležité pre výpočet mesačnej mzdy zamestnanca v tomto roku a výslednej dane podnikateľov v budúcom roku.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2022

Štát ľuďom umožňuje uplatniť si nezdaniteľné minimum mesačne alebo raz ročne. Zároveň platí, že legislatíva vymedzuje aj príjmy, pri ktorých sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uplatňuje.

Ide o príjem zo závislej činnosti ako napríklad zamestnanie, ďalej z podnikania ako napríklad zo živnosti a príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti ako napríklad z vytvorenia diela. Na iné príjmy sa nezdaniteľné minimum nevzťahuje.

Nezdaniteľnú časť si zamestnanci uplatňujú vždy len u jedného zamestnávateľa. Ten ju potom uplatňuje pri výpočte mesačnej mzdy. Od januára tohto roka je táto suma na úrovni 381,60 eura mesačne a 4 579,26 eura ročne. Celú sumu si môžu uplatňovať ľudia, ktorí v tomto roku zarobia 20 235,97 eura a menej. Ak zarobia viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule.

Pravidlá nezdaniteľnej časti na daňovníka v roku 2022:

Príjem daňovníkaNezdaniteľná časť
menej ako 20 235,97 €4 579,26 €
viac ako 20 235,97 €9 638,25 € – ¼ základu dane*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €.

Živnostník zistí výšku nezdaniteľnej časti pri podávaní daňového priznania, keďže zhrňuje celkovú výšku svojich príjmov raz ročne. V prípade zamestnancov ale platí, že ak zarobia počas tohto roka viac ako 20 235,97 eura a zároveň si budú mesačne uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške 381,60 eura mesačne, v ročnom zúčtovaní im môže vzniknúť daňový nedoplatok, ktorý sa im potom strhne zo mzdy.

Čo urobí nezdaniteľné minimum s výplatou v roku 2022:

Časť mzdy20222021
Hrubá mzda900 €900 €
Zdravotné odvody zamestnanca36 €36 €
Zdravotné odvody zamestnávateľa90 €90 €
Sociálne odvody zamestnanca84,60 €84,60 €
Sociálne odvody zamestnávateľa226,80 €226,80 €
Cena práce1 216,80 €1 216,80 €
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka381,60 €375,95 €
Daň z príjmu75,58 €76,66 €
Čistá mzda703,82 €702,74 €
Výpočet: Finsider

Legislatíva však pozná aj prípady, kedy sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníkanemôže uplatniť. Ide hlavne o ľudí, ktorí zároveň poberajú aj dôchodok.

Platí to v prípade, keď niekto na začiatku zdaňovacieho obdobia poberá starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia alebo dôchodok zo zahraničia, výsluhový dôchodok alebo podobnú penziu zo zahraničia.

Penzista ale nepríde o celú výšku nezdaniteľného minima. Suma sa len odpočíta od súčtu vyplatených dôchodkov za celý rok. Dôchodca si potom môže uplatniť rozdiel z tohto výpočtu.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od januára stúpla. (ilustračný obrázok: Freepik)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2021

Nezdaniteľné minimum na daňovníka za rok 2021 bude do konca marca, prípadne až do konca septembra tohto roka zaujímať hlavne podnikateľov a živnostníkov. Vo svojom daňovom priznaní si ju budú odratúvať zo svojho základu dane.

Jej výška za vlaňajšok je na úrovni 375,95 eura mesačne a 4 511,43 eura ročne. Celú sumu si môžu uplatňovať tí z nich, ktorí vlani zarobili 19 936,22 eura a menej. Ak zarobili viac, nezdaniteľná časť sa s čoraz vyšším príjmom znižuje až k nule.

Pravidlá nezdaniteľnej časti na daňovníka v roku 2021:

Príjem daňovníkaNezdaniteľná časť
menej ako19 936,22 €4 511,43 €
viac ako19 936,22 €9 495,486 € – ¼ základu dane*
*Keď je výsledkom nula, nezdaniteľná časť je 0 €.

Príklady (daňové priznanie za rok 2021)

Príklad č. 1:

  • Príjmy z podnikania: 24 400 eur
  • Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane: 9 495,49 – (24 400 : 4) = 3 395,49

Daňovník si po skončení zdaňovacieho obdobia v podanom daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 395,49 eura.

Príklad č. 2:

  • Príjmy zo SZČO: 46 800 eur
  • Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane: 9 495,49 – (46 800 : 4) = – 2 204,51

Daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia si v podanom daňovom priznaní nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pretože mu nevznikol na jej uplatnenie nárok z dôvodu vysokého základu dane.

Príklad č. 3:

  • Poberateľ starobného dôchodku od 2. januára 2021, ktorý dosahuje príjem z podnikania.

Nakoľko daňovník nebol k 1. januáru 2021 poberateľom starobného dôchodku, má v roku 2021 nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Príklad č. 4:

  • Poberateľ výsluhového dôchodku: 10 200 eur za rok.
  • V roku 2021 dosahuje aj príjem zo závislej činnosti.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa penzistovi neuzná, nakoľko suma výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2021 presiahla sumu 4 511,43 eura.