Minister financií Igor Matovič chce zmeniť zdaňovanie živnostníkov. Tí, ktorí si zo svojho príjmu odpočítavajú skutočné výdavky, by po novom mali platiť daň vo výške 19 percent a jeden odvod vo výške 29 percent. Namiesto paušálnych výdavkov chce zaviesť paušálnu daň. Tá by dosahovala 29 percent z príjmu a zahŕňala by aj všetky odvody.

I. Matovič nepovedal, ako sa peniaze z odvodov rozdelia na jednotlivé druhy poistenia. Považuje to len za „technický detail“. Zatiaľ tak nie je jasné, aká suma bude smerovať napríklad do druhého piliera, či aké dávky dostanú živnostníci v prípade choroby.

Paušálne výdavky vz. paušálna daň

Živnostníci majú dnes na výber, či si budú z príjmu odpočítavať skutočné alebo paušálne výdavky. Paušálne výdavky dosahujú 60 percent z príjmu a ich prostredníctvom si môže živnostník znížiť svoj základ dane maximálne o 20-tisíc eur ročne. Ak za rok zarobí 20-tisíc eur v hrubom, môže si vo forme paušálnych výdavkov odpočítať 60 percent z tejto sumy, čo je 12-tisíc eur. Jeho zisk preto dosiahne 8-tisíc eur. Z tejto sumy sa bude počítať daň ako aj odvody.

Pri výpočte dane odpočítame zo zisku ešte zaplatené odvody a nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4 511,43 eura. Keďže pri takomto príjme platí minimálne odvody (180,99 eura mesačne na sociálne poistenie a 76,44 eura na zdravotné poistenie), celkovo za rok na odvodoch zaplatí 3 089,16 eura. Po odpočítaní zaplatených odvodov a nezdaniteľnej časti základu dane nám zo zisku zostane 399,41 eura. Z tejto sumy zaplatí daň vo výške 15 percent. Jeho ročná daň preto dosiahne 59,91 eura.

Celkovo tak živnostník s hrubým príjmom 20-tisíc eur, zaplatí za rok na daniach a odvodoch 3 149,07 eura. Jeho čistý ročný príjem preto dosiahne 16 850,93 eura.

Ak by po reforme chcel využívať paušálnu daň, štát by mu z každej prijatej platby strhol daň spolu s odvodmi vo výške 29 percent. Celkovo by tak za rok za rok jeho paušálna daň dosiahla 5 800 eur. V čistom by mu zostalo 14 200 eur. V porovnaní so súčasnou situáciou by štátu za rok poslal o 2 650,93 eura viac.

Paušálne výdavky končia. Kedy sa živnostníkom oplatí prejsť na skutočné?
Paušálna daň by mala nahradiť terajšie paušálne výdavky (Ilustračné foto: Pexels)

So zvyšujúcim príjmom sa tento rozdiel ešte zvyšuje. Ak živnostník za rok zarobí 30-tisíc eur, jeho paušálna daň by bola o 4 340 eur vyššia v porovnaní s daňami a odvodmi, ktoré platí dnes. A ak jeho hrubý príjem dosahuje 40-tisíc eur, bude po novom štátu platiť ročne o 5 561 eur viac.

V porovnaní so súčasnosťou si polepšia len drobní živnostníci s nízkym príjmom. Keďže po novom nebudú musieť platiť minimálne odvody, ale z príjmu im štát strhne len 29 percent, zostane im v čistom viac peňazí ako dnes. Napríklad ak živnostník zarobí v hrubom 10-tisíc eur, paušálna daň mu za rok zoberie z príjmu o 189 menej, než koľko platí v súčasnosti. No ak už niekto zarába 12-tisíc eur, po reforme bude platiť viac ako dnes.

Koľko zarobia živnostníci dnes ak majú paušálne výdavky a koľko zarobia, ak prejde paušálna daň (€)

Hrubý príjemČistý príjem pri paušálnych výdavkochČistý príjem, ak prejde paušálna daň
10 0006 910,847 100
12 0008 910,848 520
14 00010 910,849 940
16 00012 910,8411 360
18 00014 910,8412 780
20 00016 850,9314 200
22 00018 730,9315 620
24 00020 610,9317 040
26 00022 311,8318 460
28 00023 976,0719 880
30 00025 640,3121 300
32 00027 304,5522 720
34 00028 968,7924 140
36 00030 633,0325 560
38 00032 297,2726 980
40 00033 961,5128 400
42 00035 625,7529 820
44 00037 289,9931 240
46 00038 954,2232 660
48 00040 618,4634 080
Zdroj: Finsider

Koľko zaplatia ľudia, ktorí využívajú skutočné výdavky

Živnostníci, ktorí si z príjmu odpočítavajú skutočné výdavky, by mali podľa Matovičovho návrhu platiť daň vo výške 19 percent a jednotný odvod 29 percent. Dnes platia živnostníci daň 15, 19 alebo 25 percent v závislosti od svojho zisku a obratu. Ak ročný obrat živnostníka neprekročí 49 790 eur, platí daň 15 percent. Pri vyššom obrate zaplatí 19 percent. A ak jeho základ dane presiahne 37 981,94 eura, zaplatí 25-percentnú daň.

Príklad

Živnostník má ročný obrat 45-tisíc eur. Jeho výdavky bez odvodov dosahujú 30-tisíc eur. Aké odvody a akú daň platí dnes a koľko zaplatí po reforme?

V súčasnosti

Z jeho obratu odpočítame skutočné výdavky vo výške 30-tisíc eur a získame tak sumu 15 000 eur, z ktorej budeme počítať odvody. Pri takomto zisku bude do Sociálnej poisťovne platiť mesačne 278,84 eura a do zdravotnej 117,76 eura. Za rok tak na odvodoch zaplatí 4 759,20 eura.

Pri výpočte dane najprv z hrubého príjmu odpočítame výdavky (30-tisíc eur) a zaplatené odvody (4 759,20 eura). Získame tak sumu 10 240,80 eura. Z tejto sumy následne odpočítame nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4 511,43 eura. Jeho základ dane preto dosiahne 5 729,37 eura. Z neho zaplatí 15-percentnú daň, ktorá tak dosiahne 859,40 eura.

Celkovo tak dnes tento živnostník zaplatí na daniach a odvodoch 5 618,60 eura.

Po reforme

Ak by prešla reforma, mal by zo svojho zisku vo výške 15 000 eur zaplatiť 19-percentnú daň a 29-percentný odvod. Daň by preto dosiahla 2 850 eur a odvod 4 350 eur. Celkovo by tak štátu odviedol na daniach 7 200 eur, teda o 1 581,40 eura viac ako v súčasnosti. Napriek tomu pre mnohých živnostníkov, ktorí uplatňujú skutočné výdavky, môže nové nastavenie daní a odvodov znamenať úsporu na daniach a odvodoch.

Skutočné výdavky budú lákať viac

Mnohí živnostníci, ktorí dnes využívajú paušálne výdavky, po tejto zmene pravdepodobne začnú premýšľať nad tým, či sa im neoplatí prejsť radšej na skutočné výdavky. Či je takýto prechod výhodný, závisí vždy od toho, aké vysoké sú ich skutočné výdavky.

Napríklad ak má živnostník hrubý príjem 20-tisíc eur, zaplatí v prípade paušálnej dane štátu 5 800 eur. Ak by prešiel na skutočné výdavky, ich výška by musela dosiahnuť 7 917 eur, aby na daniach a odvodoch zaplatil rovnakú sumu ako pri paušálnej dani. V prípade, že jeho skutočné výdavky budú vyššie ako táto suma, prechodom na účtovanie reálnych výdavkov ušetrí.

Aké skutočné výdavky musia mať živnostníci, aby sa im oplatili viac ako paušálna daň (€)

Hrubý príjemMinimálne skutočné výdavky, pri ktorých odvedú menej ako pri paušálnej dani
12 0004 750
14 0005 542
16 0006 333
18 0007 125
20 0007 917
22 0008 708
24 0009 500
26 00010 292
28 00011 083
30 00011 875
32 00012 667
34 00013 458
36 00014 250
38 00015 042
40 00015 833
42 00016 625
44 00017 417
46 00018 208
48 00019 000
Zdroj: Finsider

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: