Sociálna poisťovňa umožňuje o niektoré dávky požiadať aj elektronicky. Pre pandémiu zaviedla najprv možnosť žiadať o pandemické nemocenské aj ošetrovné, neskôr pridala aj novú dávku tehotenské. Elektronické formuláre sa nachádzajú na tejto stránke.


„Sme presvedčení, že toto je smer budúcej komunikácie občanov so Sociálnou poisťovňou a pevne verím, že podmienky preň zostanú zachované aj po skončení mimoriadnej situácie. Práve elektronické služby sú oblasťou, ktorej venujeme zvýšenú pozornosť a naše kapacity sa sústreďujú k jej ďalšiemu zlepšovaniu a rozširovaniu,“ pvoedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.