Od 1. mája sa predĺžila maximálna doba poberania dávky nemocenské. Sociálna poisťovňa obdobie poberania nepredĺži automaticky, ale poistenci musia o to požiadať.

Podľa Sociálnej poisťovne musí poistenec na účely predĺženia podporného obdobia poberania nemocenského splniť súčasne tri podmienky:

  • jeho dočasná pracovná neschopnosť musí trvať,
  • dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou a
  • je predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.