Súčasné vytrvalé dažde stihli už spôsobiť množstvo škôd na majetku. Poisťovňa Generali už eviduje nahlásené škody za takmer 200-tisíc eur.


Ak niekto zistí, že na jeho majetku došlo k škode, Generali odporúča túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. „Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte,“ radí hovorkyňa Generali Katarína Kukurová.

Ak je to možné, je potrebné zabrániť ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu škody. „Klientom zároveň odporúčame nafotiť aj každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze,“ hovorí Kukurová.