Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 7,35 percenta. V porovnaní so septembrom to predstavuje pokles o 0,08 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa znížila už tretí mesiac po sebe.


Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej je to „priaznivá správa naznačujúca dobrú odolnosť trhu práce v úvode posledného kvartálu roka.“

Od konca marca pribudlo približne 58,3 tisíca disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo odráža dopad pandémie, ale zároveň aj posledné tri mesiace klesajúceho počtu disponibilných nezamestnaných. „O prácu prišli ľudia hlavne v priemysle, službách a obchode. Dopad vidieť v oblastiach silne zasiahnutých reštrikciami a slabším dopytom kvôli pandémii a tiež často v takých pracovných pozíciách, pri ktorých práca z domu nie je možná,“ dodala Muchová.