Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri dosiahla 7,43 percenta. V porovnaní s augustom, kedy bola na úrovni 7,60 percenta, klesla o 0,17 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa tak znížila už druhý mesiac po sebe. Medziročne je nezamestnanosť v súčasnosti vyššia o 2,39 percentuálneho bodu.


Nezamestnanosť v porovnaní s augustom klesla aj napriek tomu, že v septembri tradične pribúdajú do evidencie absolventi stredných škôl. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Zdá sa, že trh práce napriek pandémiou vyvolanému ekonomickému poklesu ostáva silný a dopyt zamestnávateľov po nových zamestnancoch sa neznižuje, skôr naopak, dynamicky rastie,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.