Poisťovne počas pandémie koronavírusu urýchlene pristúpili k digitalizácii produktov. Klienti tak môžu z domu uzatvoriť väčšinu poistných zmlúv. Poisťovňa Kooperativa teraz oznámila, že na diaľku umožňuje uzatvoriť aj životné poistenie.


Nejde to však úplne online, ale klient sa musí najprv telefonicky spojiť s poradcom, ktorý mu pomôže s uzatvorením poistky. „Zmluvu klientovi posiela poisťovňa elektronicky a pre jej uzatvorenie stačí zaplatiť poistné,“ uviedla Kooperativa.

Životné poistenie predstavuje pri digitalizácii služieb problém, pretože ide o výrazne komplikovanejší produkt ako povinné zmluvné poistenie či cestovné poistenie. Tieto produkty je možné už roky uzatvoriť online. Pri životnom poistení je zvyčajne potrebná asistencia sprostredkovateľa či poradcu poisťovne.