Spoločnosť Volkswagen Finančné služby získala povolenie od Národnej banky Slovenska na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.


Firma doteraz ponúkala poistky ako podriadený finančný agent spoločnosti Volkswagen Finančné služby Maklérska.

Volkswagen Finančné služby patrí k najväčším lízingovým spoločnostiam na Slovensku s približne 10-percentným podielom na trhu. Väčší podiel dosahuje len ČSOB leasing a VÚB leasing.