Pre pandémiu môžu nezamestnaní ľudia poberať podporu o dva mesiace dlhšie ako zvyčajne. Obdobie poberania dávky v nezamestnanosti sa však predĺži maximálne do 31. mája 2021.

„Poistencom bude dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie vyplatená vo výplatných termínoch určených Sociálnom poisťovňou spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci apríl 2021,“ informovala Sociálna poisťovňa.