Muži sa častejšie obávajú škôd spôsobených pri výkone svojho povolania ako ženy. Medzi klientmi s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania sú ženy zastúpené až päťkrát menej. Dôvodom je skutočnosť, že v povolaniach s tradične vyšším rizikom spôsobenia škody na Slovensku dominujú naďalej muži. Vyplýva to z analýzy poisťovne Wüstenrot.

Poistenie zodpovednosti tohto druhu zahŕňa napríklad poškodenie služobného auta, majetku zamestnávateľa či spôsobenie inej škody počas práce. Muži tvoria podľa analýzy až 82 percent všetkých klientov, ktorí si toto poistenie uzatvorili. „Výsledky v žiadnom prípade nehovoria o odlišnom prístupe k zodpovednosti,“ podotýka analytička z Wüstenrotu Zuzana Adamcová.

Čísla podľa nej odrážajú skutočnosť, že v povolaniach s rizikom spôsobenia škody dominujú naďalej muži. Ide napríklad o povolania spojené s logistikou alebo výrobou. Väčšina poistených má trvalý pracovný pomer, dve tretiny z toho disponuje služobným autom a svoje zastúpenie majú zamestnanci s pracovnými nástrojmi vrátane vysokozdvižných vozíkov.

Ďalej až 75 percent poistených je vo veku od 23 do 49 rokov. Práve toto vekove rozpätie dominuje v povolaniach, v ktorých je zvýšené riziko spôsobenia škody pri výkone povolania. Wüstenrot tiež upozorňuje, že z analýzy boli vylúčené povolania, pri ktorých toto poistenie prikazuje zákon.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: