Poisťovňa Generali ponúka špeciálne životné poistenie, ktoré je určené pre ženy a profesionálnych vodičov. Keďže každý klient je jedinečný, poisťovňa Generali tvrdí, že sa rozhodla ísť cestou segmentovaného prístupu a jednotlivým skupinám ľudí ponúknuť životné poistenie presne na mieru ich potrebám.


„Životné poistenie pre ženy ponúka nadštandardné krytie aj pre riziká, ktoré súvisia s tehotenstvom, materstvom či s inými typicky ženskými ochoreniami, a to bez ohľadu na vek. Navyše poistenie kryje aj riziko, že dieťatko sa narodí s vážnou vrodenou chybou,“ povedal riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali Peter Koštival.

Nové životné poistenie pre profesionálnych vodičov zase ponúka špeciálne poistné krytie predovšetkým v situáciách, keď následkom dopravnej nehody dôjde k vážnym zraneniam. „Ak si vodič následkom dopravnej nehody vážne poškodí miechu, z poistenia trvalých následkov úrazu pri dopravnej nehode mu môže poisťovňa vyplatiť až 28 000 eur, ktoré mu pomôžu prekonať náročné obdobie bez príjmu,“ vraví P. Koštival. V príprade zranenia pri dopravnej nehode, ktorú profesionálny vodič nezavinil, dostane navyše bonus v podobe zvýšenia poistnej sumy o 30 percent.