Počet detí ovplyvňuje zamestnanosť žien ale aj mužov. Uviedol to Eurostat.


Vlani bola v krajinách Európskej únie zamestnanosť žien bez detí alebo maximálne s dvomi deťmi rovnaká a dosahovala 74 percent. Pri vyššom počte detí však miera zamestnanosti klesala. Ženy, ktoré mali tri a viac detí, mali minulý rok priemernú mieru zamestnanosti na úrovni 59,1 percenta.

Pri mužoch je pritom situácia odlišná. Podľa Eurostatu majú najnižšiu mieru zamestnanosti muži bez detí, pri ktorých dosahuje 80,9 percenta. Najvyššia miera zamestnanosti bola u mužov s dvomi deťmi. Pri mužoch s tromi a viac deťmi klesla na 86,7 percenta.