Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku decembra mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Podľa Štatistického úradu SR sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 2 body na hodnotu -32,6.


„Indikátor si polepšil po predchádzajúcom trojmesačnom zhoršovaní, avšak stále sa nachádza výrazne pod úrovňou spred pandémie koronavírusu. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom mierne optimistickejší v očakávaniach vývoja nezamestnanosti, celkovej hospodárskej situácie, finančnej situácie domácností, ako aj úspor v domácnostiach. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 22,2 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 13,6 bodu,“ uviedol Štatistický úrad.

(Inzercia)