Čistý finančný majetok domácností v eurozóne na konci druhého štvrťroka 2020 dosahoval 55-tisíc eur na osobu. Vyplýva to z údajov Európskej centrálnej banky. Slovensko je naďalej na chvoste rebríčka, keďže priemerný finančný majetok na osobu dosahuje necelých 7-tisíc eur.


„Z pohľadu štruktúry finančného majetku slovenské domácnosti uprednostňujú menej rizikové finančné nástroje. Najvyšší podiel na celkovom čistom finančnom majetku domácností má hotovosť a vklady v bankách s podielom približne 60 %. Nasledujú Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk s podielom 20 %, podielové listy investičných fondov s podielom 7 % a dlhové cenné papiere s podielom 4 %,“ informovala Národná banka Slovenska.