Investovanie vníma pozitívne čoraz viac ľudí. Kým v roku 2016 malo pozitívny názor na investovanie necelých 20 percent ľudí, v roku 2020 sa k tomuto tvrdeniu priklonila tretina respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry IMAS pre skupinu Erste Group.


Najviac kladných hodnotení bolo zaznamenaných v skupine mladých ľudí od 15 do 29 rokov (43 percent), s pribúdajúcim vekom sa tento podiel znižoval (len 26 percent u ľudí nad 50 rokov).

Zvyšuje sa aj podiel ľudí, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko pri investíciách. Kým v súčasnosti je riziko ochotných podstúpiť približne 20 percent ľudí, pred štyrmi rokmi ich bolo o jedenásť percentuálnych bodov menej. Naopak konzervatívne zmýšľa 61 percent respondentov. V roku 2016 ich bolo o sedem percentuálnych bodov viac.

Riskovať pri investovaní sú ochotní predovšetkým mladší ľudia a s narastajúcim vekom klesá ochota ísť do rizikovejšej investície. „Tento prístup je však rozumný. S vyšším vekom je investičný horizont oveľa kratší než u mladých ľudí a prípadné straty by sa tak do momentu potreby peňazí nemuseli stihnúť vyrovnať,“ hovorí analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.